Negativ språkforvirring

En av fem nordmenn mistolker det medisinske fagspråket, og forstår ikke at et negativt prøveresultat er en positiv nyhet, skriver Stavanger Aftenblad på nett.

I gruppen over 60 år er det tre av ti som misforstår det medisinske fagspråket. At et negativt prøveresultat viser til at man ikke er syk, er noe mange ser ut til å misforstå. I befolkningen totalt er tallet en av fem.

Tallene ble presentert på konferansen Språkdagen 2010, og er resultat av en spørreundersøkelse Språkrådet har utført.

I gruppen over 60 år tror 14 prosent at negativt prøveresultat betyr det samme som sykdom. 15 prosent svarer at de ikke vet hva det betyr, mens de resterende 71 prosent vet at negativt resultat er positivt nytt.

– Den som ikke vet at negativ i medisinsk fagspråk betyr det motsatte av negativ i dagligtalen, kan misforstå en beskjed som at prøven var negativ. Det er svært viktig at helsepersonell forklarer seg godt og ordlegger seg på en måte som blir forstått av alle som er i kontakt med helsevesenet og bli redd uten grunn, sier fungerende direktør Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet til Stavanger Aftenblad.