Enter the ad code for 468x60 ad spot

Forsiktig optimisme på Mediehøgskolen

Av Håvard Skattum Send e-post til forfatteren - Publisert: 12. oktober, 2009

Mediehøgskolen Gimlekollen har mistet av 1,4 millioner kroner årlig i statstilskudd under den rødgrønne regjeringen. Onsdag lovte imidlertid regjeringen å øke basisstøtten til universiteter og høyskoler. Dette gir rektor Lars Dahle en grunn til forsiktig optimisme.

YouTube sitt forhåndsvisningsbildeBondevik 2 regjeringen førte en raus politikk rettet mot private skoler, men dette ble strammet inn da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005. Det har resultert i at Mediehøgskolen har mistet 1, 4 millioner per år i forhold til hva som ble gitt i Bondevik-perioden. Skolens økonomi har vært anstrengt de siste årene, og rektor Lars Dahle betegner den økonomiske situasjonen i inneværende år som “krevende”.

Mer basisstøtte vil derfor først og fremst bli brukt for å pleie en vanskelig økonomisk situasjon, og sikre forsvarlig økonomisk drift av institusjonen. I neste omgang er det snakk om å en kraftig ansiktsløftning for skolens bibliotek og en oppjustering av produksjonsutstyr.

Forskjellsbehandling

I den nye regjeringserklæringen, Soria Moria 2 – som ble lagt frem på onsdag, lover regjeringen å øke basisbevilgningene for universiteter og høyskoler. Rektor Lars Dahle er likevel bekymret over at regjeringen kan komme til å forskjellsbehandle offentlige og private utdanningsinstitusjoner, noe han mener har skjedd i den første regjeringsperioden med de rødgrønne partiene. Han sier at offentlige utdanninginstitusjoner har blitt favorisert, på bekostning av de private.

Dahle er også spent på hvordan det vil slå ut for Mediehøgskolen at institusjonen profilerer seg med et kristent verdigrunnlag, og peker på at skolen står for et mindretallssyn i noen verdispørsmål.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand