Arbeidsgivere på kurs

16. februar arrangeres det miniseminar i Kristiansand for arbeidsgivere med utenlandske ansatte.

Seminaret avholdes i Kristiansand i regi av Skatt Sør, NAV og Arbeidstilsynet, og skal vise hvordan arbeidsgivere lettere kan nå ut til utelandske sesongarbeidere den korte tiden de er i Norge, skriver Norges Bondelag på sine nettsider.

Her skal en få nyttig informasjon for arbeidsgivere med utenlandske ansatte om rekruttering, arbeids – og oppholdstilatelse, integrering, arbeidstid- og avtaler og mer. Seminaret gjelder alle arbeidsgivere som har 30 eller færre ansatte innen landbruk, restaurant, renhold og camping – bransjer utvalgt fra satningsområder i NAV, Arbeidstilsynet og Skatt Sør.

Miniseminaret er gratis, og avholdes 16. februar i møterommet «Haven» i fylkeshuset, klokken 18:00. Invitasjoner er allerede sendt, men det skal fortsatt være mulig å melde seg på.