Alle skoler bør inkluderes

Det var bare studenter på UIA som var med i undersøkelse gjort av Kristiansand kommune, studentene på byens andre høyskoler fikk ingen sjanse til å komme med sine meninger.

Pir 6
Det var debatt på Studenthuset Pir 6 igår kveld. Foto Fredrik Løkke

Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgar Teologiske Høgskole og BI Handelshøyskolen er blant de andre skolene som ikke fikk sagt sin mening i undersøkelsen. Leder for studenter i Agder, Irene Bredal, synes det er dårlig at ikke alle er inkludert.

– Jeg syns det er veldig synd og det forklarte jeg også på debatt møtet i går på Pir6 at når man skal snakke om studentmiljøet i Kristiansand, så må man også ta med de tre resterende medlemsskolene til SIA og ikke bare UIA sier Bredal.

Kristiansand kommune arrangerte i samarbeid med Kristiansand Avis i går et debattmøte på studenthuset Pir6. Dette etter en undersøkelse utført av Kristiansand kommune i april, hvor de spurte 650 studenter på UIA om hva de mener om byen som studentby. Politikere og næringslivet var interessert å vite hva de kunne gjøre for å gjøre Kristiansand til en attraktiv studentby.

Kommunikasjonsrådgiver i Kristiansand kommune Svein Tybakken var hovedansvarlig for undersøkelsen, han mener at undersøkelsen som foregikk på UIA virket som den beste løsningen.

 – Det dreide seg ikke om en stor vitenskapelig undersøkelse, men en temperatur måler i forbindelse med at vi jobber med revidering av kommuneplanen. Av praktiske årsaker så valgte vi et antall studenter fra UIA, det har ingenting med at vi ikke anerkjenner studentene på andre høgskolene og BI sier Tybakken.

Leder for SIA, Irene Bredal mener flere burde blitt hørt. Foto Fredrik Løkke
Leder for SIA, Irene Bredal mener flere burde blitt hørt. Foto Fredrik Løkke

– De kunne sørget for at studenter på de tre resterende skolene fikk studenter trukket ut til å bli med i undersøkelsen på lik linje med UIA sier Irene Bredal.

 – Vi kan kritiseres for det er skjedd, men spørsmålet er om utfallet av undersøkelsen ville blitt noe særlig annerledes. Vi beklager for så vidt at vi tenkte sånn, men vi tenkte rent praktisk for en best mulig gjennomføring. Ved neste anledning  skal vi involvere alle, fordi for det er viktig for kommunen å ha fokus på det mangfoldet av studiemiljøer som vi har i Kristiansand sier Tybakken.

– Studentmiljøet i Kristiansand består av fire skoler, jeg syns det er veldig synd at ikke alle er blitt hørt og det har jeg også gitt beskjed om avslutter Irene Bredal.