-Nå handler det om politikken

Etter at det ble klart for borgerlig flertall i Kristiansand har forhandlingene om posisjoner i bystyret og den politiske plattformen vært prioritet for Høyre. Leder av Kristiansand Høyre, Harald Andersen er godt fornøyd med utviklingen.

– Det viktigste var å fordele posisjonene i bystyret, og det har vi nå kommet i mål med. Det har vært en bred enighet fra starten av og jeg er fornøyd med samarbeidet så langt.

Foto:Kristiansand Høyre
Leder av Kristiansand Høyre synes forhandlingene på borgerlig side har vært gode.Foto:Kristiansand Høyre

Det ble klart allerede valgnatten at Arvid Grundekjønn (H) blir ordfører. Jørgen Kristiansen (KrF) blir varaordfører. Det som står i fokus nå er å få på plass en bred politisk plattform, et krevende arbeid, men som Andersen har tro på at de skal få til.

– Nå jobbes det med politikken. Det er en omfattende prosess, og det er mye som skal på plass. Allikevel har jeg stor tro på at vi skal få til noe som alle parter er fornøyd med.

Det nye bystyret konstitueres i konstitueringsmøte 12.oktober.