Bra bibliotek og kulturskole

Kristiansand regnes som den beste byen i Norge på kultur.

Aktive barn på biblioteket
Skoleelever fra Torridal barneskole på biblioteket. Foto: Lena Rustan Fidjestad

 

Biblioteksjef ved Kristiansand bibliotek, Anne Kristin Undlien er positiv til rangeringen, og sier at biblioteket har en rekke tilbud for barn og unge, blant annet leseeprosjekter for barn og unge i grunnskolen. Det har tidligere vært et samarbeid med norskopplæringen i Kristiansand, og Undlien understreker at leseprosjektene på biblioteket er et viktig grep i opplæringen av barn og unge.

– De siste årene har statlige midler gått til å støtte samarbeid med blant annet Kongsgård skolesenter, hvor bibliotekopplegget skal gjøre det lettere å lære innvandrere norsk, forteller Undlien. Disse statlige midler er bevilget til et treårig prosjekt, biblioteket søker jevnlig om slike prosjektmidler for å kunne tilby best mulig bibliotekstjenester.

Kristiansand er rangert på topp av alle store norske byer i kulturrapporten for 2011. Det er flere faktorer som avgjør rangeringen, blant annet antall kunstnere, antall sysselsatte i kultursektoren, antall museer. Musikk, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole, den kulturelle skolesekken, statlige kulturtilskudd og deltakelse i det frivillige organisasjonslivet er andre faktorer som spiller inn.

En annen som jubler for resultatet er rektor ved Kulturskolen i Kristiansand, Vidar Hartveit. «Det er flott. Supert!»

Kulturskolen satser blant annet på undervisning i musikk og scenekunst.