– Tre millioner kroner ikke nok

Stortingets vedtak om gjeninnføring av sovevogner på Sørlandsbanen er fremdeles ikke innført. Driften vil koste det tredobbelte mener NSB.

Strekningsansvarlig Dag Brekkan hos NSB Kristiansand mener at de midler som ble vedtatt av stortinget i 2008 ikke er godt nok.

– De tre millioner kronene er ikke nok til å drifte sovevogner på Sørlandsbanen, sier Brekkan.

NSB mangler penger til å igjen innføre sovevogner på Sørlandsbanen.
NSB mangler penger til å igjen innføre sovevogner på Sørlandsbanen. Foto: Geir Arne Madland

Han mener at beløpet må minst tredobles for å kunne dekke kostnadene hvert år med å ha sovevognstilbud på strekningen Stavanger-Kristiansand-Oslo.

– Vi forholder oss til hva departementet gjør, ikke stortinget, sier Brekkan.

Samferdselsdepartementet har fremdeles ikke tatt stilling til om de kan iverksette vedtaket.

Sovevognene ble tatt vekk i 2006, og siden den gang har det ikke vært mulig å få annet enn vanlige sovekupeer. Strekningssjefen presiserer at det kun er bevilget penger til driftingen av sovevognstilbudet.

– Stortinget har ikke innsett at vi ikke har noen sovevogner å sette inn. De vi har ellers i landet, er så godt som fullbooket hver eneste natt, forteller Brekkan.

Han mener at hvis NSB Kristiansand skal kunne drive tilbudet, trenger de enten helt nye eller ombygde vogner som kan kobles til de eksisterende togsettene.

Rolf Terje Klungland fra Arbeiderpartiet i Vest Agder, er nylig ferdig med sin periode på Stortinget. I en spørretime på Stortinget 30. juni i år derimot, spurte han samferdselsminister Liv Signe Naversete om ansvarsforholdet i saken.

– Dette er den eneste strekningen i landet Stortinget eksplisivt har vedtatt skal ha sovevogn. Derfor var det på sin plass å spørre samferdselsministeren om det, sier Klungland.

I sitt svar på spørsmålet til Klungland, nevner samferdselsministeren blant annet at resultater fra samtlige undersøkelser viser at sovevognsmarkedet er svært begrenset. Og at de tre millionene er for lite til prosjektet.

Klungland mener at det er mulig å bygge om vogner til slikt bruk, ettersom det finnes et selskap i Drammen som har gjort dette for den Svenske jernbanen. Å få til et skikkelig sovevognstilbud vil være til det beste.

Sovevognstilbud Sørlandsbanen

  • Fjernet i 2006
  • Vedtatt av stortinget å innføres igjen i 2008
  • Funnet for dyrt til å kunne gjennomføres av samferdselsministeren
  • Fremdeles til behandling i samferdselsdepartementet
  • De gamle sovevognene ikke brukbare på dagens togsett

– Reisende kan gå ombord i vogna i Kristiansand for å legge seg, og våkne opp om morgenen når de er fremme for å gå på jobb, sier Klungland.

Han mener det er lite velvilje fra samferdselsdepartementet som er årsaken til at vedtaket fremdeles er til behandling der.

Samferdselsministeren avslutter svaret med at hun finner det naturlig å ta saken opp i regjering for å drøfte hvordan foreliggende stortingsvedtak skal følges opp, og om det skal fremmes et nytt forslag for stortinget.