Internett som behandlingssted for angstlidelser

Psykolog Sondre R. Liverød ved Sørlandet sykehus er positiv til økt internettbruk i psykriatien, men understreker at e-terapi ikke kan erstatte terapi ansikt til ansikt.

En av fire nordmenn går gjennom angstlidelser i løpet av livet. Nå kan dette behandles på internett. ILLUSTRASJONSFOTO. Foto: Sara Melissa Frost
En av fire nordmenn går gjennom angstlidelser i løpet av livet. Nå kan dette behandles på internett. ILLUSTRASJONSFOTO. Foto: Sara Melissa Frost

En av fire får en form for angstlidelse i løpet av livet. Nye studier gjort av doktorgraddisputent Tine Nordgreen ved UiB viser at tre av fire er fornøyd med å bli behandlet for angslidelser over internett.

– Behandling over nettet må fungere som et supplement til det tilbudet vi har, e-terapi kan ikke erstatte terapi ansikt til ansikt, mener psykolog Sondre Risholm Liverød.

Han startet nettstedet webpsykologen.no i 2009 og jobber som psykolog ved Sørlandet sykehus. Risholm Liverød er positiv til internett som kanal for informasjon og økt forståelse rundt angstlidelser, men han tror ikke det vil erstatte ordinær angstbehandling.

Angst

-    Psykologisk og fysiologisk tilstand
-    Kan innebære følelser av frykt, bekymring, uro og panikk
-    Er som regel forårsaket av posttraumatiske stresslidelser eller andre vanskelige problemer
-    Er blant den vanligste psykiske lidelsen vi har
-    25 % av befolkningen i Norge opplever ulike angstlidelser i løpet av livet
-    Mange trenger psykologhjelp for å finne grunnen til angstlidelsen

– Jeg tror vi vil se at nettet blir brukt mer og mer i psykologien og i helsevesenet generelt, men jeg tror det vil bli brukt for å gi informasjon og ikke som ensidig behandlingsform, forteller han.

I Sverige og England har angstbehandling over internett allerede blitt en del av tilbudet pasientene får av når de kommer for å behandle lidelsen. Behandlingstiden varierer fra seks til ti uker, og er bygd opp i moduler hvor man blant annet lærer hvordan man gjennomfører øvelser som er effektive for behandling av angst.
I Norge er det kun to prosent av psykologene som tilbyr denne eller en lignende form for behandling av angst.