Rekordår for startlån

Kristiansand kommune har innvilget flere startlån i år enn noen gang tidligere. Ved årets slutt regner de med å ha delt ut nærmere 200 lån.

ILLUSTRASJONSFOTO. Det er flere byggeprosjekter i Kristiansand, og mange unge velger å kjøpe fremfor å leie. - Uten startlån hadde mange av disse ikke kommet seg inn på boligmarkedet, forteller Erik Lahr.
ILLUSTRASJONSFOTO. Det er flere byggeprosjekter i Kristiansand, og mange unge velger å kjøpe fremfor å leie. - Uten startlån hadde mange unge ikke kommet seg inn på boligmarkedet, forteller Erik Lahr.

– Uten startlån er det mange unge som ikke ville hatt mulighet til å komme inn på boligmarkedet, forteller saksbehandler i Kristiansand kommune, Erik Lahr.

Fraråder bankene

For noen uker siden frarådet Finanstilsynet bankene fra å låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Grunnen er at nordmenn har mer privat gjeld enn før. Det merker Kristiansand kommune.

– Vi har hatt ekstra mange søkere. Vi har fortsatt to måneder igjen av året, men vi har snart delt ut like mange startlån som vi gjorde i 2010, forteller Lahr.

Et startlån kan også brukes til å refinansiere dyr gjeld, men i de aller fleste tilfeller er det unge søkere på boligjakt som søker om lånet. I Kristiansand kommune er det primært aldersgruppen 20-35 år som går igjen.

– Vi ønsker å hjelpe dem som ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet på egen hånd, forklarer Lahr.

Innvilger halvparten

Til tross for at kommunen kommer til å gi ut omtrent 200 startlån i år, er det ikke alle søkere som får innvilget lånet.

Startlån

- En ordning for dem som sliter med å etablere seg på boligmarkedet

- Husbanken låner ut penger til kommunene, som har ansvaret for å forvalte startlånet

- Et startlån er på 10-20 % av kjøpesummen, og har lavest rente på markedet

- Blir sett på som egenkapital av bankene

- I Kristiansand kommune blir startlån i størst grad delt ut til unge i alderen 20-35 år

– Før vi avslår søknaden, snakker vi med søkeren og fraråder dem å fortsette i søkeprosessen. Det kan blant annet ha med at tidspunktet ikke er ideelt med tanke på økonomi og lignende, sier Lahr.

For kommunen er det viktig å luke ut dem som ikke trenger et startlån for å komme på boligmarkedet.

– Hvis noen for eksempel har vært gjennom et samlivsbrudd, kan de ha fått med seg økonomiske midler som er nok til egenkapital. Da fraråder vi dem fra å søke om startlånet. Vi ønsker å hjelpe dem som er avhengig av lånet for å komme seg inn på markedet, forklarer han.

Lave summer

Lånebeløpet pleier ofte å variere, og Lahr ser alltid an situasjonen når han behandler søknadene.

– Er det en stor familie som trenger en enebolig, låner vi kanskje ut 600 000 kroner, men gjelder søknaden et ungt par, er de ofte ikke på jakt etter mer enn en liten leilighet for to. Vi prøver å gjøre lånene så små som mulig, slik at vi kan hjelpe mest mulig der det trengs, avslutter han.