– Vet ikke hva vi skal gjøre med problemet

Å bli skjelt ut på jobb har blitt en del av hverdagen for mange bussjåfører i
Kristiansand. Ledelsen i Bussen Trafikkselskap er klar over problemet, men vet ikke hva som må til.

Verbal vold utført av passasjerer er og forblir et stort problem for mange bussjåfører i Kristiansand. Dette er fordi det er vanskelig for flere sjåfører å snakke om problemet. Samtidig er det heller ingen hittil som virkelig har tatt tak i problemet.  (Illustrasjonsfoto: Personen på bildet vil ikke identifiseres med saken, derfor er bussnummeret sladdet).
Verbal vold utført av passasjerer er og forblir et stort problem for mange bussjåfører i Kristiansand. Dette er fordi det er vanskelig for flere sjåfører å snakke om problemet. Samtidig er det heller ingen hittil som virkelig har tatt tak i problemet. (Illustrasjonsfoto: Personen på bildet vil ikke identifiseres med saken, derfor er bussnummeret sladdet).

– Kommer bussen fem minutter for sent til holdeplassen blir ofte sjåføren skyteskiva. Verbal vold er noe ledelsen nå vet finner sted og vi vet at flere sjåfører ofte opplever meget ubehagelige hendelser på jobb, sier tillitsleder i Bussen Trafikkselskap, Fred Frivold.

Halvparten opplever verbal vold

Ni av 20 bussjåfører hos Bussen Trafikkselskap har blitt utsatt for verbal vold utført av passasjerer. Dette kom frem da Oddernes Avis tok kontakt med 20 bussjåfører i Bussen Trafikkselskap. Gruppen bestod av kvinner og menn med norsk og utenlandsk opprinnelse.

Sårt tema

Tillitsrådsleder i Bussen Trafikkselskap, Fred Frivold, reagerer på at det ikke gjøres noe med drittslengingen på bussen.
Tillitsrådsleder i Bussen Trafikkselskap, Fred Frivold, reagerer på at det ikke gjøres noe med drittslengingen på bussen.

Blant sjåførene er den verbale volden et sårt tema og de ønsker ikke å stå frem i frykt for å bli hengt ut.

– Selv om det er et yrke med lav lønn betyr ikke det at sjåførene må finne seg i å bli skjelt ut. Det er også flere som blir spyttet på av passasjerene, forteller Frivold.

Det eneste han får gjort med problemet er å ta det opp med ledelsen og kreve at det blir gjort noe med.

Blir ikke prioritert

I Bussen Trafikkselskap kan sjåførene fortelle de ansatte i resepsjonen hva de opplever på jobb. Resepsjonisten har ansvar for å skrive dette i en rapport. Ledelsen leser rapporten daglig. Problemet her er at kun de fysiske voldsepisodene blir prioritert når rapporten skrives, og dermed får ikke ledelsen vite om de verbale angrepene.

– Det er den fysiske volden som blir tatt tak i. Det verbale er mer ullent og vanskelig å gjøre noe med, bekrefter Abrahamsen.

Lovbrudd

Ifølge politiinspektør i Agder politidistrikt, Nils Granås, tar politiet verbal vold veldig alvorlig.

– Dette er et lovbrudd som bussjåføren selv må anmelde til politiet. Bevis kan være vanskelig, ofte går sakene under påstand mot påstand, men vitner kan absolutt styrke saken, sier Granås.

Kun en rapport siden januar

Bussjef i Bussen Trafikkselskap, Oddvar Abrahamsen.
Bussjef i Bussen Trafikkselskap, Oddvar Abrahamsen.

I januar 2009 tok Sørnett kontakt med bussjef i Bussen Trafikkselskap Oddvar Abrahamsen, for å informere ledelsen om at de ansatte sliter med verbal vold på jobb.

Den gang hadde ikke Abrahamsen hørt om problemet fordi det ikke var meldt inn noen rapporter om dette. Fra januar til i dag har bussjefen kun fått inn én rapport om verbal vold.

– Her følte en sjåfør sterkt ubehag ved å stille opp på jobb og kjøre den faste ruta si på grunn av verbal vold. Dette resulterte i at vi flyttet han over til en annen rute, forteller Abrahamsen.

Manglende bevis

Ledelsen i Bussen Trafikkselskap har ikke satt inn noen tiltak for å forbedre sjåførenes hverdag siden januar. Det eneste de føler de kan bidra med er å flytte sjåførene ruter imellom når skaden allerede har skjedd. Eller så kan de politianmelde tilfellet. Men ifølge Abrahamsen skjer ikke dette ofte på grunn av bevisbyrden.

-Vi vet rett og slett ikke hva vi kan gjøre for å løse problemet, sier bussjefen.

Det har vist seg at overvåkningskameraene har bidratt til å begrense den fysiske volden, men den verbale er helt klart fortsatt et problem.

– Hadde overvåkingen inneholdt lydopptak ville det blitt betydelig enklere å politianmelde forholdene, sier Abrahamsen.

Plikt til å ta verbal vold alvorlig

Arbeidsmiljølovens paragraf 4-3 sier blant annet ”Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden” og ”Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.”

Derfor mener Per Olav Hernes fra Arbeidstilsynet at arbeidsgiver har plikt til å ta dette alvorlig.

– I loven står det tydelig at de ansatte skal skjermes fra slike forhold, sier Hernes.

Kampanje på gang

Under landsmøtet for Yrkestrafikkforbundet ble den nye kampanjen ”En arbeidsdag” lagt frem. Kampanjen baserer seg på det psykososiale arbeidsmiljøet og blir først presentert for busselskapene i begynnelsen av november. Her bli verbal vold et viktig tema.

– Verbal vold er et stort problem, ikke bare i Bussen rutebusselskap, men også på landsbasis, sier regionsleder for Yrkestrafikkforbundet, Odd Arne Ougland.