Buss for enhver pris

Høye priser på busskort utfordrer studentenes økonomi.

Dagens månedspris på 500 kroner gjør et kraftig innhugg i mange av studentenes tynne lommebøker. De er likevel prisgitt takstene kollektivselskapene måtte sette for å i det hele tatt komme oss fram og tilbake. Nylig ble månedsprisen i Agder oppjustert med fem kroner. Dette kan virke lite, men for fattige studenter utgjør også de fem kronene en forskjell i hverdagen.

I dragsuget
Noen vil kanskje hevde at studentene ikke bør klage, at de lever godt med Lånekassen i ryggen. Realiteten er at støtten fra Lånekassen forsvinner i dragsuget når husleie, strøm og andre faste utgifter skal betales. Til slutt sitter man igjen med et par hundrelapper, som skal dekke alt fra mat til trening. På toppen av det hele kommer et dyrt busskort. Er det rart mange må jobbe ved siden av studiene?

«Zero-fare»
Likevel blir det feil å angripe busselskapene alene. Bussjåførene skal ha sin lønn, uten dem hadde tross alt bussene stått på stedet hvil. Samtidig bør det være lov å spørre seg om 500 kroner er en akseptabel pris, tatt i betraktning studentenes mange utgifter og få inntekter. Nærmest alle politiske partier i Norge er opptatt av grønne transportmidler og gode kollektivtilbud. Burde ikke da staten kunne dekke deler av studentenes utgifter til kollektivtrafikk? I flere europeiske byer har begrepet «zero-fare» allerede eksistert i mange år. Dette betyr simpelthen at all offentlig transport finansieres enten av statlige eller regionale midler, kombinert med kommersielle sponsorinntekter. Flere byer tilbyr også gratis busstilbud til og fra campus for studenter. Når dette lar seg gjøre i land med langt flere økonomiske problemer enn Norge, er det rart om vi ikke kan få til noe lignende også her.

Politisk vilje
Skal det satses på kollektiv transport, må også noe gjøres med de stive prisene. Å forlange at studenter skal velge kollektivt, blir vanskelig når månedskortet tapper det lille man har igjen av kapital. Tar lokalpolitikerne tak i dette, kan Kristiansand bli en foregangsby på rimelig studenttransport. Utfordringen er herved gitt!

Er du tilfreds med bussprisene? Si din mening.