Flere voldsepisoder i sentrum

I 2011 økte antall anmeldte voldssaker i Kristiansand, men politistasjonssjef Ole Hortemo avviser at det ligger noen dramatikk bak økningen.

Det ble meldt om 18 flere saker knyttet til voldsepisoder i sentrum i 2011 sammenlignet med året før. Selv om tallene øker for første gang på mange år, mener ikke Hortemo det er grunnlag for å snakke om en dramatisk økning.
– Dette er tall som svinger fra år til år, og i gjennomsnitt hadde vi færre saker enn de siste årene. 2011 var derfor jevnt over ikke et voldsår, understreker Hortemo.

Ole Hortemo mener ikke økningen i antall voldssaker er dramatisk. Arkivfoto: Linn Johansen
Ole Hortemo mener ikke økningen i antall voldssaker er dramatisk. Arkivfoto: Linn Johansen

Sammensatt
Årsaken til at tallene likevel øker for første gang på mange år mener han er sammensatt. Antall episoder henger direkte sammen med politiets egen ressursbruk.
– Når det oppstår amper stemning, prøver vi alltid å gripe inn i knuffing før det utvikler seg til å bli en voldssak. Vi følger utviklingen nøye og justerer ressursene våre deretter, sier han til Sørnett. Hortemo nevner videre at også dørvaktene spiller en viktig rolle i å forhindre voldsepisoder, og at politiet samarbeider tett med blant annet drosjenæringen. Innskjerpingen av skjenketidene i 2008 har også gjort merkbart utslag på voldsstatistikken.
– Vi så en klar nedgang i antall anmeldte voldssaker, og dette henger nok direkte sammen med skjenketiden, sier Hortemo.

Jobber tett
Krimforebyggende koordinator i kommunen, Olaf Haugen, sier et tett samarbeid mellom politi, kommunen og Natteravnene har hatt en positiv effekt på voldsepisoder i sentrum. Natteravnenes salg av av kaffe og boller i oppvarmet telt skaper også trivsel blant alle som skal hjemover etter en tur på byen. Han sier videre at synlig politi alltid er viktig, og nevner pirattaxi – og visiteringskontroller som konkrete tiltak for å hindre voldsepisoder.
– Tilbakemeldingene fra folk er gode, og vi opplever at summen av de tiltakene vi har satt i gang fungerer, sier Haugen.

– Dra tidligere ut

Kjartan Myklebust i natteravnene oppfordrer folk til å dra tidligere ut på byen. Foto: Kristiansand kommune
Kjartan Myklebust i Natteravnene oppfordrer folk til å dra tidligere ut på byen. Foto: Jon Sverre Karterud,Kristiansand kommune.

Leder for Natteravnene i Kristiansand, Kjartan Myklebust, oppfordrer folk til å dra tidligere ut om kvelden. Han mener dette kan virke forebyggende på voldsstatistikken.
– Drar folk tidligere ut og får mer ut av kvelden, kan vi kanskje slippe en del episoder som oppstår når alle skal hjem på likt, sier han.
Han mener tidligere skjenkestopp har hatt en god effekt, selv om sentrumsvolden økte i fjor.
– Da skjenketidene ble innskjerpet var vi mest spent på om dette ville føre til flere nachspiel, men vi registrerer at dette ikke er tilfelle. Vi vil først og fremst jobbe for å få folk tidligere ut, og få flere voksne ut i gatene. Bemanningen til Natteravnene i Kristiansand er for tiden god med i overkant av 20 frivillige på vakt hver helg.