– Aldri mer 22. juli

- Vi ønsker mer demokrati, mer åpenhet, men ikke naivitet, fortalte justisministeren under åpningen av 22. juli-konferansen.

fr.v: Eskil Pedersen, Odd Helge Olsen, Lasse Laudal og Grete Faremo.
fr.v: Eskil Pedersen, Odd Helge Olsen, Lasse Laudal og Grete Faremo. (Foto: Paul André Sommerfeldt)

Justisministeren åpnet dagens 22.juli-konferanse på Stiftelsen Arkivet ved blant annet å snakke om hvordan man kan ta med seg erfaringer fra andre verdenskrig i bearbeidelsen av terrorhandlingene 22. juli.
– Fred og frihet er ikke vunnet en gang for alle. Vi ønsker mer demokrati og mer åpenhet, men ikke naivitet, sa justisministeren til forsamlingen. Hun trakk også fram Stiftelsen Arkivets kunnskap og kompetanse som et viktig ledd i kampen for demokratiet.

Etter åpningen ble ordet gitt til Lasse Laudal, som selv havnet på Gestapos hovedkvarter på Arkviet under krigen. Han trakk blant annet fram storsinnet som ble vist blant ungdommen etter terrorhandlingene 22. juli. I panelet satt også Odd Helge Olsen, leder i Norges Veteranforbund og AUF-leder Eskil Pedersen.

AUF-lederen poengterte hvor fjernt andre verdenskrig er for ham og hans generasjon.
– Vi tilhører en generasjon som har andre verdenskrig på lang avstand. Krig er vanskelig å forstå og sette seg inn i, og plutselig var det vi som ble rammet, fortalte Pedersen om den mørke fredagen 22. juli.

Videre understreket Pedersen at det både finnes likheter og ulikheter mellom andre verdenskrig og 22. juli.
– 22. juli var noen få grusomme timer, andre verdenskrig gikk over flere år. Men ingen av angrepene var tilfeldige mål, det var vold og hatefull ideologi som lå til grunn, sa Pedersen. Han trakk også fram den tverrpolitiske mobiliseringen som oppsto etter terrorangrepene til kamp for felles verdier.

Odd Helge Olsen i Veteranforbundet trakk paralleller mellom soldater som vender hjem fra krig, og ungdommen som vendte hjem fra Utøya.
– De som kommer tilbake vil alltid være merket på en eller annen måte, sa Olsen.

På programmet sto også debatt om ytringsfrihet, medias rolle og om møte med hat og ondskap på nett.