Formannskapet ønsker høyhastighetstog

Onsdag formiddag uttalte formannskapets medlemmer seg om utbyggingen av høyhastighetstog.

Det var lite som tydet på at formannskapet vil være negative til utbygging av en høyhastighetsbane for tog til Sørlandet og Kristiansand.
– Dette vil styrke både regionen og landet, sier Hans Otto Lund fra Høyre.
Han mener særlig at det vil gi Kristiansand en sterk konkuransekraft som by.
Eirik Dåstøl Langeland i Arbeiderpartiet er enig.
– Vi må tenke på hva som er best for Kristiansand, og selv om dette vil koste må vi se framover, sier Langeland.

Kritisk
Harald Sødal fra Kristelig Folkeparti stiller seg negativt til utredningen.
– Dette vil ta for lang tid, vi er nødt til å løse Co2-problemene først, sier KrF-politikeren.
Han mener derfor at denne debatten må legges dø så fort som mulig.

Stasjonen må flyttes

Sødal nådde ikke frem blant de andre politikere med dette forslaget. Det som derimot politikere var enige om var at ved en eventuell utbygging må man flytte stasjonen. Det er nemlig blitt foreslått at man skal flytte togstasjonen ut av sentrum for å unngå en blindtarm.
– Denne strekningen er mest fornuftig, sier Langeland under møtet.
Han får sin fulle støtte fra resten av medlemmene i formannskapet. Det ble enstemmig vedtatt at man ikke kan ha stasjonen liggende i sentrum.