ØVELSE ØVELSE Politiet ber publikum om å trekke seg bort

    I en pressmelding fra politiet bes publikum om å trekke bort fra området rundt Risør Hotell.

    Området er sperret av i en omkrets på 200 meter. Etterhvert skal også deler av sentrum bli sperret. Politiet ber publikum trekke bort fra området slik at nødetatene kommer frem. I følge vitner skal flere pårørende forsøkt å komme seg inn på hotellet. Videre melder politiet at alle nødetater skal være på plass ved åstedet.