Enter the ad code for 468x60 ad spot

Vil bli best på veg

Av Torkel Schibevaag Send e-post til forfatteren - Publisert: 2. oktober, 2012

Etter at Vest-Agder fylkeskommune blei den største vegeigaren i fylket har dei brukt meir av sine eigne midlar på veg. No er ambisjonen å bli betre enn staten på veg.

Det er ikkje snakk om å bygga nye vegar, men å forbetra dei som allereie ligg der. Fylkeskommunen eig allereie fleire av dei sentra gjennomfartsårene i Kristiansand og rundt om i fylket. Noko som til saman utgjer heile 2066 kilometer med veg.

- Det er ikkje noko planar om nye vegar, per i dag. Det er voldsamt store prosjekter å starta på. Det me vil gjera er forbetringar av svingar, bredde utbetring, nye burar, meir asfalt med meir, fortel samferdselsrådgjevar Lasse Moen Sørensen.

Ein god førestenad

Kva er målet til fylkeskommunen?

- Det er å få eit betre vegnett og har me økonomi til å bli ein betre vegeigar enn staten, så er det absolutt eit mål me òg har. Økonomien for samferdselsavdelinga ligg no på pluss sida, så det er ein god føresetnad.

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand