Sammen for en stund

  Norske Solveig Lanza og amerikanske Casey Arneson er gift. Det kan likevel ta over halvannet år før ekteparet kan bo sammen i Norge.


  På grunn av reglene knyttet til familieinnvandring må Solveig fullføre utdanningen og få seg fast jobb før ektemannen kan bo sammen med henne i Norge. I mellomtiden baserer de to seg på kortere opphold i hverandres hjemland. Denne uken kom Casey til Norge, men allerede om to uker må han tilbake til USA.

  Selv om paret giftet seg i Norge, stilles det en rekke krav til Solveig som den forsørgende part. Til sammen kan det ta over halvannet år før ekteparet kan være sammen i Norge for mer enn et par uker om gangen.

  Sørnett har vært i kontakt med UDI vedrørende den aktuelle saken, men de hadde ikke mulighet til å kommentere denne enkeltsituasjonen. 

  Se video da Solveig møtte ektemannen på flyplassen.

   

  FAMILIEINNVANDRING

   
  • For at utenlandsk part skal få opphold i Norge, må norsk part kunne dokumentere 242.440 kroner i antatt fremtidig inntekt og 231.880 kroner i tidligere inntekt.
  • Dersom norsk part har tatt minimum 60 studiepoeng det siste studieåret, mottar pensjon eller har avtjent verneplikt kan det gjøres unntak for inntektskravet.
  • Det kan gjøres ytterlige unntak dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn som gjør at oppholdstillatelse bør gis selv om krav til forsørgelse ikke er oppfylt.
  • Søknad om familieinnvandring bør først sendes når alle vilkår er oppfylt, sammen med nødvendig dokumentasjon.
  • 80 % av alle søknader blir behandlet innen 6 måneder fra saken er mottatt hos UDI.  Kilde: udi.no