Norge dårligere enn nabolandene

I Norge får jenter opp til 12 år gratis HPV-vaksine. Til sammenligning får kvinner opptil 26 år den samme vaksinen gratis i Danmark.

Nye tall fra Kreftregisteret viser at 28271 nordmenn fikk kreft i 2010. Dagen etter melder Adressa.no at det i løpet av de tre siste årene har vært 30 prosent økning i tilfeller av livmorhalskreft hos kvinner under 40 år. En krefttype det finnes en effektiv vaksine mot.

HPV-vaksinen beskytter ifølge Folkehelseinstituttet mot de typene av HPV som er årsak til minst 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. Likevel får jenter over 12 år verken tilbud om gratis vaksine – eller noe som helst tilskudd til den. Hvor mye skal forekomsten av livmorhalskreft måtte øke før Norge vil tilby eldre jenter denne vaksinen?

Siden skoleåret 2009/2010 har HPV-vaksinen vært en del av barnevaksinasjons-programmet for jenter på 7. trinn. Er man jente over 12 år og vil ta vaksinen, må en betale mellom 3500 og 4000 kroner fra egen lomme. At unge kvinner skal ta seg råd til en vaksine som koster opp mot 4000 kroner mener jeg er urealistisk.

Grunnen til at HPV-vaksinen gis til jenter i 7. klasse er at vaksinen virker forebyggende, og har best effekt før en person er smittet. Men vaksinen gir også beskyttelse mot HPV hos dem som ikke er smittet fra før, og mot eventuell ny smitte. Derfor ser jeg ingen grunn til at denne vaksinen ikke skal tilbys eldre jenter.

Flere land har innført HPV-vaksinering av eldre jenter med gode dokumenterte resultater, i Sverige får jenter opp til 18 år gratis HPV-vaksine og i Danmark får jenter opp til 26 år gratis vaksine. Når flere av våre naboland tilbyr dette, forstår jeg ikke hvorfor verdens mest ressurssterke land ikke gjør det.

Informasjonen om HPV-vaksinen til jenter over 12 år er også noe man kan sette fingeren på. Dette er en vaksine mange ikke helt har forstått hvordan fungerer – og hva slags effekt den kan ha, også på de som er eldre enn 12 år. Informasjonen har vært god til de som har fått tilbud om gratis vaksine, men eldre jenter får ikke informasjon de burde ha krav på å få.

Jeg mener grunnen til at få jenter har tatt til orde for denne vaksinen er at de ikke vet hvilken effekt vaksinen kan ha. Hvem denne informasjonen bør komme fra er mulig å diskutere, men at fastleger og helsestasjoner bør ha et visst ansvar for å informere, virker for meg naturlig.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret