-Målet er full dekning

TV-aksjonens rekruttering av bøssebærere er i full gang.

-Vi har et mål om full bøssebærerdekning i alle bydeler, sier byaksjonskoordinator Sylvia Jacobsen. Hun jobber nå med å

Sylvia Jacobsen er i full gang med arbeidet til årets TV-aksjon. Foto: Magnus Nødland Skogedal

promotere og rekruttere lokalt i Kristiansand. Årets TV-aksjon er for tredje gang blitt tildelt Amnesty International, og Jacobsen forteller om god respons i byen.

-Vi er i rute, og per dags dato har vi flere bøssebærere enn på samme tidspunkt i fjor, sier Jacobsen.

 

Dør til dør

Bøssebærerne skal gå fra dør til dør fra 16.00 til 18.00 den 21. oktober, og TV-aksjonen håper å mobilisere mange.

-Noen steder er det 30 stykk som melder seg, andre steder opptil 80, men totalt er det snakk om rundt 1000 stykker, sier Jacobsen.

I tillegg til å dekke alle gater, vil det også være innsamling på Sør Arena, hvor Start spiller kamp på aksjonsdagen. Også næringslivet har blitt utfordret, og allerede har pengene begynt å komme inn.

-Vi har fått inn 100.000 kroner fra lokale bedrifter, sier Jacobsen.

 

Kristiansand er viktig

Informasjonssjef for TV-aksjonen, Ahmed Fawad Ashraf, understreker at Kristiansand er et viktig område for dem.

Amnesty International

  • Internasjonal organisasjon som kjemper for menneskerettigheter
  • Norges hovedkontor ligger i Oslo, i tillegg finnes fem distriktskontorer
  • Over 55.000 medlemmer i Norge
  • Årets aksjon har slagordet "Stå opp for urett".

-Det er veldig viktig å få full dekning i de store byene. I distriktene har det vært enklere å få dekning, men det er ikke den samme tradisjonen i større byer, sier Ashraf. Han er også klar på hvorfor folk bør melde seg som bøssebærere.

-I årets TV-aksjon har folk en veldig god mulighet til å ta et standpunkt mot undertrykkelse. Det er viktig fordi vi i Norge har vunnet vår frihetskamp, og folk har mulighet til å ta standpunkt for hvilken verden de vil leve i, sier Ashraf.