Ungdommens nye organ

    Ungdommer fra hele Vest-Agder har gått sammen om å starte påå Ungdommens fylkesting. Forslaget er sendt inn og vil bli vurdert av fylkeskommunen.

    Kristiansand-gutten Lyder Ovesen har vært med å utarbeide forslaget. Han sitter også i referansegruppen. Han mener at Ungdommens fylkesting vil være et nyttig organ for ungdommen på Sørlandet.

    I dag er ungdommen organisert gjennom barne- og ungdomsråd i de ulike kommune. Forskjellen vil bli at Ungdommens fylkesting blir et øvre organ, som samles et par ganger årlig. Rundt om i de ulike fylkene er dette en vanlig ordning. Men i Vest-Agder har den latt vente på seg.

    Ungdommens kampsaker vil være mobbing, kultur/fritid, transport og utdanning.