Finner ikke årsaken

Eksperter finner ikke årsaker som kan forklare hvorfor kvinner er mer syke enn menn.

Torsdag meldte Aftenposten av NAVs statistiskk over sykefraværet viste et kraftig fall. Bedriftene i privat sektor har nådd det politiske målet om sykefravær på under 5,6 prosent. Men de nye tallene viser også at kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn. I 2001 var sykefraværet 50 prosent høyere enn menn.

Illustrasjonsfoto: Caroline Ørvik

– Vi kan feire at sykefraværet går ned, men vi må samtidig ta tak i at forskjellen mellom kvinner og menns sykefravær øke, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Aftenposten.

Forskere har forsøkt å finne svaret på gåten, men de finner ikke svar på hvorfor kvinner er mer syke enn menn. Aftenposten har listet opp mulige årsaker til at fraværet øker, men ekspertene finner ikke årsaker som holder mål. Blant disse er dobbeltarbeid og graviditet.

Dobbeltarbeidet går på at stadig flere kvinner er blitt yrkesaktive men samtidig gjør mest arbeid i hjemmet. Forskerne har fastslått at konklusjonene i forskningsresultatene de kjenner til ikke er klare nok til å si at denne forklaringen kan stemme.  Det samme gjelder graviditet. Kvinner er gravide i relativt korte tidsperioder i løpet av livet, så dette kan ikke sies å være en klar årsak til høyere sykefravær generelt.