Kommer sannsynligvis neste sommer

- Det kommer neppe noe før, melder Vidar Ose.

Rushtidsavgiften er vedtatt, og planleggingen av iverksettelsen er i gang.

– Vi samarbeider med Statens vegvesen for å finne ut om endringene fører til nok inntekter slik at vi får iverksatt rushtidsavgiften, sier fylkesmann Vidar Ose.

Sannsynligvis vil endringene tre i kraft allerede neste sommer.

– Det blir neppe noe tidligere enn det, sier han.

Når rustidsavgiften blir innført, vil bompengene komme på 21 kroner i rushtiden og henholdsvis 14 og 15 kroner utenfor rushtiden. Tidene som er fastsatt som den travleste tiden, er fra 06.30 – 09.00 og 14.30 – 17.00.