Mange ledige butikklokaler

Leieprisene på butikklokalene har falt i mange, og prisen er nå like lav som for ti år siden.

Prisfall: De siste årene har leieprisene på butikklokaler i Kristiansand sentrum falt kraftig, og mange lokaler står tomme. Foto: Martine Haug Nysether

Eiendomsmegler Jens Helge Hodne håper at flere næringsdrivende vil benytte seg av de lave leieprisene. Han peker på at prisen for lokalene er viktig for å tiltrekke seg ny virksomhet.
– I Markens gate har Deli de Luca etablert seg for cirka et halvt år siden. De har vi forsøkt å få til Kristiansand i lang tid, og nå kom de. Og i høst åpner Wayne´s Coffee som også er en internasjonal kaffekjede som vi er veldig stolte av å få til Kristiansand, sier Hodne til NRK Sørlandet.

Eiendomsmegleren er ikke overrasket over det store prisfallet på næringslokalene de siste årene.
– Det kommer som en konsekvens av at vi lå kunstig høyt i Markens gate. Vi hadde de samme leieprisene som Bogstadveien og Karl Johan i Oslo, og det var helt naturlig å få en justering. Dette har ført til at leieprisene har falt siden 2006, forteller Hodne til NRK.

Han mener prisfallet er en positiv sak for kundene, som får et rikere mangfold av butikker, i og med at det er flere som får råd til å drive butikk i sentrum.
– Vi ser at det er større interesse for å leie i Markens gate nå enn for ett år siden. Både nasjonale og internasjonale aktører kommer nå til Kristiansand, avslutter Hodne.