Regjeringen holder løfte sitt til frivillige organisasjoner

-Det at en skal betale moms for for det en driver med i veldedighet føles jo ganske så rart og urettferdig, sier Ivar Kirkhus, samfunnskontakt Kirkens Bymisjon Kristiansand

Frivillige organisasjoner jubler i dag over momskompensasjonen i statsbudsjettet for 2013, med hele 320 millioner kroner kommer en langt. Det innebærer at organisasjoner kan søke om tilb

akebetaling av moms på varer og tjenester de kjøper.

– Å ha momsfradrag på det en holder på med i det store og det hele, vil selvfølgelig utgjøre en stor sum penger som vil gå direkte til arbeidet i stedet for moms, sier Kirkhus.

Hele statsbudsjettet legges frem mandag 8. oktober

Foto: folkemusikk.no