-Tidenes veiløft

Totalt 17,8 milliarder kroner til veiformål i landet.

– Vi følger opp den planen hvor vi sa vi skulle bruke 100 milliarder kroner ekstra på vei og jernbane. Det betyr tidenes løft og det bygges over hele landet, sier statsminister Jens Stoltenberg til nrk.no

Dette løftet vil ikke få særlig betydning for Agder-fylkene. Kun til prosjektet Krokå – Langeid i på riksveg 9 i Setesdal er det satt av midler til og E18 vil bli forbedret ved Bommestad – Sky i Vestfold.

– På tross av økningen av midler til veiutbyggingen, ser jeg at svært lite har gått til konkrete prosjekter som E39, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner.

-Skyves bare fremover
Han mener det er merkelig at en så utsatt veistrekning, med mange ulykker som ender i hardt skadede og dødsfall ikke blir tatt tak i, og gitt konkrete midler.

– E39 er en typisk veistrekning hvor bestemmelser bare skyves fremover i tid, så vi trenger en mye bedre trafikkpolitikk på de farlige veistrekningene, sier Tangstad-Holdal til Sørnett.

-Ingen overraskelse
Fungerende regiondirektør i NHO, Trond Madsen, var ikke overrasket over budsjettet.

– Man visste jo dette på forhånd, for man må planlegge veier på forhånd, sier Madsen.

Han er allikevel kritisk.

– I den neste nasjonale transportsplanen må Sørlandet prioriteres – det må vi være klare på. Vi trenger nye veiprosjekter her, sier Madsen.

Disse punktene står i statsbudsjettet 2013:

– Innenfor Statens vegvesens budsjett er det satt av midler til å dekke kostnader til avslutning av OPS-prosjektet Grimstad – Kristiansand. Dette er kostnader som ikke dekkes av OPS-kontrakten.

– Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet E39 Fardal – Osestad som ble åpnet for trafikk høsten 2011. For 2013 er det ellers prioritert midler til å starte bygging av midtrekkverk på strekningene Fidjetoppen – Breimyrveien og Rosseland – Storenes bru. Det er også prioritert midler til bygging av gangbru over E39 ved Ime.

– Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 en firårig avtale med Kristiansandregionen, ved Vest-Agder fylkeskommune, om tildeling av midler fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Avtalen utløper i 2012, og Kristiansandregionen ønsker å forlenge avtalen

Sørnett kommer tilbake med mer!