Enter the ad code for 468x60 ad spot

- Trenger nye veiprosjekt

Av Odd-Sølve I. Grannes Send e-post til forfatteren - Publisert: 9. oktober, 2012

En ny regional plan for samferdsel kan bli et viktig innspill til den nye nasjonale transportplanen som skal legges frem våren 2013.

Fylkesmann Vidar Ose. Foto: Caroline Ørvik

Planen som nå utarbeides, kan brukes mot den nye nasjonale transportplanen for 2014-2023 som skal legges frem av regjeringen i 2013.

- Det kan bli et viktig innspill til den nasjonale transportplanen, sier fylkesmann Vidar Ose.

17,8 milliarder kroner ble satt av til samferdsel i statsbudsjettet som ble lagt frem i går, noe som ble karakterisert som tidens veiløft av statsminister Jens Stoltenberg. Agder fikk lite av disse pengene til nye veiprosjekter.

- Vi trenger nye veiprosjekter på Sørlandet, sa fungerende leder i NHO Agder Trond Madsen til Sørnett etter statsbudsjettet ble lagt frem mandag.

Ser behovet
I 2008 ble regionplan for Agder 2020 laget. Som en del for å kunne gjennomføre målsetningene i denne planen, har man sett behovet for en samferdselsplan fra 2014-2019. Dette bestemte mandag fylkesutvalget seg for å anbefale fylkestinget å gi grønt lys for.

Hovedformålet med planen er å samordne fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan. Dette vil gi fylkeskommunen muligheten til å se virkemidlene under de forskjellige samferdselområdene i en sammenheng. Dette står det i forslaget til programplanen.

-Kollektivtransport og vei vil bli prioritert først når vi er ferdig med planen, sier Ose.

Dialog
Planarbeidet er fortsatt i startfasen av prosjektet og man kan fortsatt komme med innspill til planen.

- Når planen blir offentliggjort, kan etater respondere på planen, sier Ose.

Meningene med planen er å beskrive samferdselssituasjonen i Agder. Håpet er blant annet å forbedre samordningen regionalt innenfor vei, jernbane, luftfart og havn

- Poenget med planen er vi skal beskrive samferdselen i Agder, avslutter Ose.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand