Ser mot Rio de Janeiro

Aldri før har aktiviteten i Kristiansand havn vært større. Nå jobbes det med en direkterute mellom Kristiansand havn og Rio de Janeiro.

Satser: Driftssjef Thomas Granfeldt jobber med å få i boks en direkterute mellom Kristiansand havn og Rio de Janeiro. Foto: Paul André Sommerfeldt

– Vi er den havna som ligger tettest på Europa, og på den måten er vi ikke en lokal havn, sier Granfeldt. I dag finnes en direkterute mellom Kristiansand og Øst-Asia, og for å møte oljeindustrien jobbes det nå med å få til en direkterute mellom Kristiansand og Rio de Janeiro neste år, forteller Granfeldt.

Den kraftige økningen i godstrafikken ved havna er del av en nasjonal trend med økt vekst i havnetrafikken. Granfeldt mener havna i Kristiansand er Sør-Norges viktigste transportknutepunkt, og at det er viktig å ha et internasjonalt perspektiv.

– Høyst aktuelt
Kommunikasjonssjef Kristin Timenes i Aker Solutions sier til Sørnett at den nye direkteruta virker svært interessant.
– Vi ser på dette som veldig positivt. Vi sender stadig mer til Brasil, og vi kommer mest sannsynlig til å benytte oss av dette. Hun sier en forutsetning er at den nye ruta vil være konkurransedyktig på pris i forhold til dagens transport med bil eller båt via Amsterdam og Hamburg. Hun kan bekrefte at Brasil er et satsingsområde for Aker Solutions.

Positiv: Kristin Timenes i Aker Solutions sier de mest sannsynlig vil benytte seg av den planlagte ruta til Rio. Foto: Aker Solutions

– Vi er i ferd med å ruste opp aktiviteten vår i Brasil med en rekke nye prosjekter, så dette er høyst aktuelt for oss, sier Timenes.

Godt samarbeid
Granfeldt i Kristiansand havn tror god sammenheng mellom næringsliv og industri, markedsarbeid og geografisk plassering er noen av hovedgrunnene til den økte veksten.
– I tillegg har vi daglige containerbåter som er innom havna. Vi er «just in time», og det er veldig mye som går innom Kristiansand hele tiden. Høy frekvens og stort volum er viktig for å sikre vekst, sier Granfeldt. Han trekker også fram Kilden som en god samarbeidspartner, og at de er stolte av å ha bygget som en synlig del av innløpet i Kristiansand havn.

Skaper arbeidsplasser: Arnt-Einar Litsheim i Norsk havneforening sier økt trafikk i havnene er med på å sikre nye arbeidsplasser. Foto: Norsk havneforening

Gull verdt
Den økte trafikken og nye satsinger i Kristiansand er også positivt nytt for Norsk havneforening.
– At en havn har lykkes er gull verdt for å til vår målsetting om økt samarbeid mellom vei og sjø, sier pressekontakt i Norsk havneforening Arnt-Einar Litsheim. Han forteller om vekst i stort sett alle landets havner, men at havnene taper markedsandeler til veitransporten. Litsheim nevner videre cruisetrafikken som positivt for næringsliv og for å skape flere arbeidsplasser.

Økt verdiskapning
– Det er jo få folk som jobber på selve havnene. Men økt cruise- og varetrafikk er bra for by og næringsliv, som igjen skaper nye arbeidsplasser rundt om i regionen. Vi er opptatt av å synliggjøre verdiskapningen som oppstår av økt trafikk, sier Litsheim.

I Kristiansand har cruisetrafikken økt med hele 40 % mellom 2009 og 2012, blant annet på grunn av økt trafikk fra Baltikum.

Thomas Granfeldt i Kristiansand havn er ikke i tvil om betydningen havna har for næringslivet i byen.
– Den er ekstremt viktig, spesielt for interaksjonen mellom vei, bane og hav, avslutter han.