Finner ideer på Facebook

Journalister på Sørlandet finner ofte sine ideer til saker på sosiale medier.

Foto: Pressebilde
Ole Sørensen er aktiv på Twitter

Ole Sørensen (29), journalist i Kristiansand Avis syntes absolutt at de sosiale hjelpemidlene er til god nytte når han starter arbeidsdagen.

– Jeg er av den oppfatning at Twitter og andre sosiale medier er veldig gode motorer å ha i startfasen.

Han er tydelig på at gode saker ofte kommer fra tips og debatter på nettstedet Twitter, men han er klar på én ting, det er at om man skal lete opp saker på sosiale nettsamfunn må man være veldig kritisk til hva man finner.

– Det er utrolig viktig å være kritisk til hvem som legger ut hva, og velger man å følge en sak fra et slik nettsted er det viktig å gjøre dypere research, sier han.

Enig

Elisabeth Sandve (35), journalist i NRK Sørlandet og tidligere i TV2 er enig og selv er hun meget aktiv på Facebook og bruker sosiale medier mye i sitt arbeide.

– Jeg bruker det veldig mye i i starten på dagen, jeg finner ideer ved å lese kommentarer på saker og jeg leser statusoppdateringer fra politikere og kjendiser.

Mer åpent

Noe annet Sørensen trekker frem som en positiv side ved sosiale medier er den store informasjonsflyten som kommer i form av meningsytringer og kommentarer. Han trekker frem 22.juli som et eksempel.

– Rundt disse dagene var det utrolig mye informasjon som fløt rundt, det å finne ytringer, meninger og hendelsesforløp som ikke kom frem i mediene enten fordi det var for grovt, eller ikke passet seg var ikke akkurat vanskelig, forteller han.

Han mener også at blogger fra personer som var på Utøya denne dagen har mye informasjon i seg som de fleste har fått med seg, men da ikke fra nyhetsredaksjonene, men fordi publikum har lett på nettet selv.

NRK har forandret seg.

Sandve er stor tilhenger av sosiale medier og mener selv at NRK har forandret seg som en følge av sosiale medier.

– Jeg mener absolutt at NRK har forandret seg på grunn av sosiale medier, de har blitt mer tabloide, de er mer åpne og alt er ikke lenger slik at alt skal være like «ryddig» som det var før. Det er nå mer åpent for debatter og deltakelse fra publikum, påpeker hun.

Engasjerer

Hun mener at det er viktig å bruke sosiale medier. Hun mener at man lettere kommer i kontakt med folket via nettet, og at det hjelper henne i sin arbeidsdag på radioen.

– Jeg referer ofte i debatter på radioen til kommentarer fra personer på Facebook, og vi finner ofte saker i hva som engasjerer på de sosiale mediene.

Det skjerper oss

Så og si alle i dag har en mobil med kamera og nettilgang, det vil si at alle i bunn og grunn kan være journalister. Det er veldig lett for den vanlige mannen i gata å ta et bilde av en hendelse og legge ut på et nettsted og på den måten ha spredd en nyhet. Sandve mener dette er positivt.

– Det skjerper oss som er ansatt i en redaksjon, det gjør at vi et nødt til å være på hugget og være kjapt ute med saker, sier hun.

Hun forteller videre at slik som situasjonen er blitt så brukes ofte personer som er raskt ute med bilder som kilder til saker og at det derfor ikke er negativt at alle kan være journalister.

Blir «tvunget» med

De sosiale mediene tar stadig en større plass i journalistens hverdag og den eldre generasjonen journalister må bare følge med i hvert fall i følge Sandve.

– Det finnes jo den eldre garden som kanskje ikke har brukt Facebook så mye før og de blir «tvunget» med nå. Man må være litt aktiv på disse sidene for å få med seg alt og det er viktig, sier hun.

Før hun fortsetter og sier at den eldre garden ofte kan være mer negative til det nye.

– Sånn er det vel alltid at forandringer ikke alltid taes så godt i mot,avslutter hun.