Enter the ad code for 468x60 ad spot

Frå og med neste år vil prisane på utvalde matvarer stige

Av Marius Hermann Hallem Send e-post til forfatteren - Publisert: 10. oktober, 2012

Årets framlegg til statsbudsjettet for 2013 tilseier at prisane på utvalde matvarer aukast.

I statsbudsjettet blei det foreslått å auke avgiftene på ei rekke utvalde varer. Dette fører til at matvarene kjem til å stige i pris også til neste år. Nokre varer som alkoholhaldige drikker og tobakk, kjem til å auke like mykje som den generelle prisveksten.  Finansdepartementet har rekna denne til 1,9 prosent.

Tollsatsen for storfekjøt og for enkelte ostar vil auke med 344 og 277 prosent, dette fordi regjeringa vil verne om norskproduserte varer.

 

Sjå videoen under for meir informasjon:

YouTube sitt forhåndsvisningsbilde

 

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand