Bidrar med 90.000,-

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 90.000 kroner til et forprosjekt som skal se etter utnyttelsesmuligheter i bruken av spillvarme.

– Vi velger å støtte dette prosjektet fordi det handler om å utvikle den fornybare energien, slik at den kan utnyttes på en bedre måte, sier Trond Kristiansen, energirådgiver i Vest-Agder fylkeskommune til Sørnett.

Spillvarme

  • Den delen av energien som slipper ut i form av kjølvann, damp eller røykgass.
  • Stort gjenvinningspotensiale.
  • Kan omgjøres til elektrisitet ved bruk av gassturbin eller gassmotor.
(kilde: energitilskudd.no)

Målet med prosjektet, tilknyttet Eyde-Nettverket, er å etablere mer kunnskap rundt emnet, legge til rette for at ressursene kan bli bedre brukt i fremtiden, og for å se hvilke muligheter som finnes for utnyttelse av denne energiformen, melder vaf.no

– Industrien på Agder er en av landets største, med stor eksport til utlandet, og det viser seg at 2-3 terrawatt brukes av industrien. Dette er halvparten av det totale forbruke i fylkene, forteller Kristiansen.