Sterk kost

    Kortfilmen "Et rom uten utsikt" utfordrer ungdommene på Havlimyra skole.

    Filmen skal fortelle hva mobbing kan før til. Den er inspirert av sanne hendelser og er produsert av Genesis Film. Flere av ungdommene ved klasse 8c ved Havlimyra skole syntes filmen var sterk og forteller om hva som gjorde at den satte så dype spor. Etterhvert skal filmen brukes i undervisningssammenheng på skoler i Kristiansand.