De 20 barna i Smååsane barnehage kan være smittet av norovirus

- Når det er snakk om så mange smittede, er det ofte norovirus, forteller smittevernlege Dagfinn Harr.

Etter at det ble påvist E.coli-smitte hos to av barna i Smååsane barnehage i Vennesla, ventes det nå svar på om 20 andre barn også er

Smittevernlege Dagfinn Haarr. Foto:Henriette Mordt

smittet av E.coli. Disse har hatt symptomer som oppkast og diaré, noe som også er symptomer på E.coli-smitte. Smittevernlege Dagfinn Haarr mener allikevel at det er noe som ikke stemmer.

– Når det er snakk om så mange smittede, er det ofte norovirus, forteller Dagfinn Haarr.

De 20 barna som har hatt diaré og oppkast den siste tiden, kan derfor være smittet av noroviruset.

– Det trenger ikke å være E.coli, sier Haarr. Han forteller videre at det kan ha oppstått to forskjellige infeksjoner i barnehagen på samme tidspunkt.

Ifølge Folkehelseinstituttet er noroviruset meget smittsomt, og bryter ofte ut der hvor mennesker samles og bor tett. Dette viruset smitter fra person til person, via kontakt med forurensede overflater, via forurensede matvarer eller drikkevann, og via nærdråpesmitte.

Kommunalsjef i Vennesla kommune forteller at de får prøvesvarene for de 20 barna i løpet av tirsdagen. Det er gjort en rekke tiltak i barnehagen for å forhindre smitte. I tillegg må alle barn som har diaré til legevakten.