Vil ha mer penger

Et ønske om mer penger for å gjennomføre samferdselsløftet var gjennomgangsmelodien i nasjonal transportplan-møtet på UiA.

Samferdselsminister Marit Arnstad fikk være med ordfører i Grimstad Hans Antonsen (V) og Fylkesmann Øystein Djupedal på sykkeltur i sykkelbyen Grimstad. Foto: Torkel Schibevaag.

Sørnett oppdaterer artikkelen fortløpende.

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (H) krevde mer penger for å bedre samferdselen i Agder som regionen så sårt trenger.

– Det trengs bare en ting, og det er penger, sa Sverdrup Lund med en klar oppfordring til samferdselsministeren.

Ros

Fylkesordføreren valgte likevel å åpne med ros av nasjonal transportplan 2014-2023 da han åpnet med sin tale for samferdselsminister Marit Arnstad på UiA Grimstad.

– Det er et meget godt og gjennomarbeida dokument, med noen gode føringer, uttalte fylkesordføreren som syntes det var gode prioriteringer på vedlikehold.

Skal bli slutt

Han var også klar på at man ikke var misfornøyd med statsbudsjettet som kom i forrige uke, ettersom man ikke hadde etterspurt penger.

– Det skal bli slutt på at sørlendingene lurer på hva de trenger penger til, vi må si hva vi vil og slik skal det være, sa Sverdrup Lund til forsamlingen med flere av agder-ordførerne, Fylkesmannen og ikke minst samferdselsministeren.

I regionalplanen til Agder som strekker seg til 2020 er noen av hovedmålene at man skal fullføre de mål man har satt seg for E18 og E39, man vil sammenkoble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og man vil styrke Kjevik som regionens hovedflyplass.

Ankeret

Fylkesordføreren var klar på at Arnstad skulle huske ankeret når hun forlater Sørlandet. Et anker er redskapen regionen benytter seg av for å fremheve de prioriterte veiprosjektene E18 Arendal – Tvedestrand, E39 Kristiansandsområdet, E39 Søgne – Ålgård, Rv9 til Hovden og Rv til Kjevik.

– Vi har en stor befolkningsvekst og en høy økonomisk utvikling som er større enn landsgjennomsnittet, derfor er det viktig å utvikle alle transportformene med en fremtidsrettet standard, uttalte Sverdrup Lund.