Ønsker gjennomføringsklasser

Utdanningsforbundet ønsker permanente kurs for å hjelpe ungdom videre i studieløpet. Fylkesrådmannen støtter forslaget

Bagrunn for saken er at det årlig er mer enn 500 elever som fullfører videregående skole, uten å bestå alle fag. Dette gjør at mange ender opp uten noe utdannings- eller jobbtilbud, og dermed ender som ukvalifiserte jobbsøkere hos NAV.

Dette kommer frem i saksdokumentene for det kommende møtet i Hovedutvalg for kultur- og utdanning 23. oktober

Utdanningsavdelingen anbefaler at det etableres et tilbud om  intensivkurs for så mange fag som mulig, både innen yrkesforeberedende og studieforberedende programområder.

«Det anses som sannsynlig at dette vil bidra til å øke gjennomføringen for et utsatt gruppe ungdom uten at kostnadene ved tiltaket blir større enn to klasseressurser», heter det videre i dokumentene. Gjennomføringsklassene foreslås etablert med et toårig aktivitetshjul, slik at alle aktuelle fag blir tilbudt i løpet av en toårsperiode.

Det er enda ikke avklart hvem som skal ha ansvaret for å administrere aktivitetene, men karrieresentrene er trukket fram som et alternativ. De arrangerer allerede liknende alternativer for voksne, og har dermed relevant erfaring.

Ressursene som er foreslått satt av til tilbudet, tilsvarer to årlige klasseressurser, hver på 1,5 millioner kroner.