Har ligget i bakevja

Samferdselsminister Marit Arnstad var ikke på Sørlandet for å dele ut penger, men en offensiv samferdselsminister lovet at endelig skal Sørlandet med.

Samferdselsminister Marit Arnstad fulgte nøye med når det ble informert om samferdselsprosjektene på Sørlandet. Foto: Torkel Schibevaag.

Samferdselsminister Marit Arnstad kom med en klar lovnad til Sørlandet når regjeringen skal legge frem den nasjonale transportplanen.

– Jeg kan love at regjeringen skal legge frem en offensiv nasjonal transportplan, der også Sørlandet har sin naturlige plass, forteller Arnstad til Sørnett.

E39 Søgne – Ålgård

Samferdselsministeren var etter dagens møte klar på at strekningen E 18 Tvedestrand – Arendal vil prioriteres i Aust-Agder, sammen med Rv 9 til Hovden, men erkjente også at man gjerne har en annen oppfatning av dette i Vest-Agder.

– Jeg skjønner at strekningen E39 mellom Søgne og Ålgård trenger å forbedres, men det handler i hovedsak om at man må samarbeide over fylkesgrenser for å få sine prosjekt inn i nasjonal transportplan, forteller hun og legger til at de ser på de lokale og regionale prioriteringene.

– Voksende landsdel

Selv poengterte samferdselsministeren at hun ikke er her for å dele ut penger, men heller at dette er en læringsprosess av hva som skjer på Sørlandet.

– Dette er en voksende landsdel og jeg ser i dag at de har blitt flinke på å samle seg om felles prosjekt og prioritere sammen, uttaler hun og legger til at de nå virker mer beviste på hva de vil.

 Ikke prioritert

Hun innrømmer at Sørlandet nok har ligget i bakre del når det gjelder den siste fireårsperioden av nasjonal transportplan.

– Dette avhenger av hvilke valg en gjør selv når det gjelde planlegging og utvikling av veiprosjekt, sier samferdselsministeren.

 Viktig gjennomfartsåre

Sørlandet som gjennomfartsåre for de økonomiske knutepunktene i Stavanger-regionen og Oslo-regionen ser også Arnstad viktigheten av.

– De ligger mellom to akser, og da er det viktig å ha en god samferdsel.