Barn opptatt av hygiene

    Barna i Trollhaugen barnehage ønsker å ha god hygiene. Dette for å hindre smittsomme sykdommer, både E. coli og andre.

    Smittevernlege Dagfinn Haarr og enhetsleder i barnehagen Kjersti Sødal er positive til hygienefokuset. Dette spesielt med tanke på det mulige E. coli-funnet på Vennesla.

    – Når det skjer sånne utbrudd, så blir det helt klart nærmere, sier Sødal om funnet på Vennesla.

    Dagfinn Harr har tips til barnehagebarn om hverdagshygienen.

    – Barna kan lære foreldrene sine mye om vasking av hender, sier Haarr.