Stor pågang

- Det er lett å tenke at man trenger en psykolog, men det er ikke sikkert de ville merket forskjell, forteller psykoterapeut Eli Stålesen ved SiA Helse.

Eli Stålesen har jobbet som psykoterapeut ved Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring de siste fire årene. Selv om hun ikke er utdannet

psykolog, er det nesten bare tittelen som skiller hennes og en psykologs yrke.

– En psykolog går kanskje litt dypere, men de fleste ville nok ikke merket forskjellen på en psykolog, psykiatrisk sykepleier og psykoterapeut, sier hun.

Den siste tiden har hun lagt merke til at pågangen blir større og større. Dette tror hun har noe med den generelle holdningen blant folk.

Flere gutter

Stålesen synes det er bra at folk har sluttet å kvie seg så mye for å oppsøke psykososial hjelp.

– Jeg har jobbet her i fire år og jeg ser stor endring i pågangen i denne tidsperioden, sier hun.Årsaken til dette tror hun er fordi holdningene rundt psykososial hjelp og behandling har endret seg.

– Det er mer åpenhet, folk blir møtt med respekt og tør å si det. Det er blitt enklere å si, og det er rett og slett mer akseptert, forteller hun.

Hun påpeker at det er de sterke som velger å oppsøke hjelp. De som tar et tak i livet sitt som vil gjøre en endring, men som trenger hjelp til å konfrontere og løse dem. Siden studiestart i august har de hatt 170 konsultasjonstimer hittil i år, i motsetning til 154 på samme tid i fjor.
– De kommer stort sett med de samme problemene som jenter, og det er viktig at de er klar over at vi er her.Stålesen har også lagt merke til at stadig flere gutter har begynt å benytte seg av tjenesten.

Mobbing er det verste

Problemene studentene kommer med, varierer. Likevel er det de samme problemene som en finner i samfunnet forøvrig. Psykoterapeuten forteller at mange av studentene som kommer, har større eller mindre relasjonsproblemer i forhold til ny skole, ny by, nye mennesker og vekk fra mor og far.

– Det er en stor endring i livet og det å ville prate med noen er ikke unormalt. Vi får også henvendelser fra studenter som sliter med nedstemthet, depresjoner og angst. Mest av alt er det relasjonsproblemer.

Hun forteller også at mobbing er noe som sliter på individene.

– Er det noe det virkelig burde vært bedre rutiner på, er det mobbing. Det skulle vært nulltoleranse, fastslår psykoterapeuten. Hun ser hvilke problemer dette fører til videre i livet.

– Relasjonsfrykt, lav selvfølelse, dårlig selvbilde, usikkerhet og utrygghet er bare noen av de tingene som kommer som følge av mobbing, fortsetter hun.

Ventetid

På Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring er det stor pågang med cirka en til to uker ventetid.

– Vi er et supplement til den offentlige helsetjenesten, og selv med litt ventetid er det ingenting i forhold til ventetiden i det offentlige, forteller Stålesen.

De har også en psykolog tilgjengelig, men da må en henvises av fastlege. Heller ikke hos han er det lang ventetid.

– Det er omtrent to til tre måneders ventetid, og med tanke på at han kun er her én gang i uken er det ingenting, smiler Stålesen.

Trenger du noen å snakke med?

SiA Helse