Nytt politisk samlingspunkt på Sørlandet

I dag samles 89 deltakere til Sørlandstinget, også kalt den nye møteplassen for ordførere og Agderbenken.

Etableringen av Sørlandstinget skjer i tilknytning til den årlige høstkonferansen i Kommunenes Sentralforbund (KS). Ordførere, varaordførere og politikere samles på Strand hotell Fevik kl 13.00 i dag, og skal diskutere hvordan de sammen kan styrke det politiske samarbeidet. Målet er å videreutvikle en bærekraftig region, sett fra kommunalt-, regionalt-, og nasjonalt perspektiv. Tinget skal også evaluere arbeidsmetodene i nasjonal transportplan.

Spesialrådgiver i KS: Per Bendixen (Foto: privat)

– Tinget er etablert etter initiativ fra ordførerene. Ønsket kom først opp i ordførerforum og har siden blitt løftet opp til regionplan, sier spesialrådgiver i KS, Per Bendixen til Sørnett.

Stortinget er representert med følgende deltakere fra Agderbenken: Kjell Ingolf Ropstad, Dagrun Eriksen, Peter Gitmark, Svein Harberg, Kari Henriksen og Åse Michaelsen.

– Det er en viktig at disse deltar, slik at viktige saker får mer oppmerksomhet sentralt, sier Bendixen.