Enter the ad code for 468x60 ad spot

Kommentar: Lovlig, men ikke fullt akseptert

Av Stine Elise Jølsett Send e-post til forfatteren - Publisert: 19. oktober, 2012

Det er lovlig med homofil adopsjon i Norge, man fortsatt ikke fullt akseptert blant mange mennesker. Slik bør det ikke være, alle bør få retten til å elske.

Ifølge endringene i ekteskapsloven som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009, har alle likekjønnede ektepar rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Det vil si at homofil adopsjon er lovlig i Norge, men det er fortsatt mange som ikke gjør det, grunnet ting som mobbing og argumenter som «man må gjøre det som er barnets beste». I Norge i dag er homofil adopsjon kontroversielt og folk reagerer.

De fleste politiske partier er for homofil adopsjon, to er for et forslag om homofil adopsjon i partiprogrammet, og ett parti er imot. Dette viser at mesteparten av Norges ledere er liberale og vil at homofile ektepar skal være likestilt med heterofile ektepar, men det betyr fortsatt ikke at Norges befolkning henger med.

Arbeidspartiets argumentasjon om hvorfor homofil adopsjon er lovlig sier «Det er omsorgsevne og ikke foreldrenes kjønn som er avgjørende for hvorvidt de er gode foreldre». Dette må jeg si meg meget enig i. Et homofilt par kan vise barnet like mye kjærlighet og omsorgsevne som et heterofilt par.

I 2007 ble det gjort en undersøkelse av MMI (et Norsk institutt innen markedsanalyse og meningsmålinger) på oppdrag fra LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Undersøkelsen ble gjort for å kartlegge nordmenn sine holdninger til homofiles rettigheter. Undersøkelsen viste at 61 prosent av spurte mener homofile skal ha samme rettigheter til å gifte seg og adoptere som heterofile par. For meg er det her veldig gode tall, men fortsatt ikke godt nok. De resterende 39 prosentene mener altså at et homofilt par ikke er like flinke eller like akseptert til å elske et barn som heterofile par.

Argumenter imot homofil adopsjon er blant annet at barnet blir mobbet fordi hun eller han har likekjønnede foreldre. Det folk ikke tenker på er at hvis homofil adopsjon blir mindre kontroversielt i samfunnet, og mer vanlig for mannen i gata, blir det kanskje mindre og mindre mobbing av barn med likekjønnede foreldre. I tillegg vil jeg påstå at barn med heterofile kan bli like mye mobbet som et barn med homofile foreldre. Høyre sier «staten kan ikke støtte opp om fordommene som finnes i samfunnet. Mobberne kan ikke få lov til å bestemme hva som skal være tillatt og ikke tillatt». Dette er meget bra sagt. Hvorfor skal mobberne bestemme om et par burde få elske og oppdra et barn?

Det er omsorgsevne og ikke foreldrenes kjønn som er avgjørende for hvorvidt de er gode foreldre

Et annet ofte brukt argument mot homofil adopsjon er at et barn trenger både mannlige og kvinnelige veiledere og forbilder. Det sies at barn ikke får dette hvis de vokser opp hos to mennesker av samme kjønn. Men det er et faktum at mange barn allerede vokser opp med foreldre som er enslige eller homofile uten at de tar synlig skade av dette. Jeg vil også si at barn med likekjønnede foreldre kan få mannlige eller kvinnelige forbilder andre steder, som en onkel eller tante, bestemor eller bestefar. Samme som at barnet til en enslig far, kanskje har bestemor som forbilde. Spørsmålet er altså om samfunnet har tillit til enkeltmenneske. Jeg sier ikke at det er voksne sin rettighet til å adoptere et barn, med det har med hver gode person sin rett til å være en forelder, uansett seksuell legning. Det er altså personlige egenskaper som teller, vi skal ikke sette enkeltmennesker i grupper eller båser, og dømme dem heretter.

Argumentene her går altså i kategorien «barnets beste», Men hva er egentlig «barnets beste»? Burde ikke dette handle om kjærlighet og omsorg, istedenfor foreldrenes seksuelle legning? Barnets beste burde jo være å ha foreldre som gir den kjærligheten de trenger?

Disse argumentene vil jeg si at ender med at det generelt burde være strenge krav til adopsjon. Man burde vurdere hvert enkelt menneske etter hvor omsorgsfull og full av kjærlighet det er, ikke etter hva slags seksuell legning det har. Hvis det skal være slik at homofile par har dårligere sjanse for å bli vurdert som adoptivforelder, så bør det være slik for heterofile par også. Et homofilt par kan gi like mye kjærlighet og omsorg som et heterofilt par. Samme som at et homofilt par kan være like dårlige foreldre som et heterofilt par. Det går ikke på gruppering etter seksuell legning, men etter hvert enkelt menneskets moral og verdi.

Ja, de fleste partiene i Norge er for homofil adopsjon, men det burde bli mer åpenhet blant det norske folket. Det burde være mulig for mannen i gata å akseptere at et likekjønnet ektepar oppdrar et barn. Dette handler om hvert menneskets rett til å gi kjærlighet og omsorg. Det handler om likestilling for adoptivforeldre, uansett heterofil eller homofil.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand