Hedrer en av Norges viktigste

Minnekonferanse for Bjørg Aase Sørensen på UiA i dag klokken 12.00.

Bjørg Aase Sørensen blir hedret for sin unike personlighet, arbeidsglede og engasjement. Spesielt for den praktiske utviklingen av arbeidsplasser landet rundt. Hun formidlet sine tanker og sitt arbeid gjennom undervising, bøker, foredrag og påvirket lov- og utredninngsarbeid. I dag på UiA holdes det en minnekonferanse hvor viktige spørsmål tas opp med utgangspunkt i hennes liv og virke.

–  De siste årene hun levde så satt hun i styret på sørlandskompetanse her på Sørlandet, og det er den sterkeste regionale tilkoblingen hun har, sier Hans Christian Garmann Johnsen til Sornett.no.

Dette er noen av spørsmålene som tas opp:

Bjørg Aase Sørensen

18. februar 1944 - 16. juni 2010 Professor i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold og forsker ved Arbeidsforskningsinistituttet (AFI) i Oslo. Miljø og praktisk utvikling på arbeidsplassen. Tildelt Arbeidsmiljøprisen i 2005 blant annet på grunnlag av  at hun var nestor innen arbeidsmiljøforskningen, ikke bare i Norge, men også internasjonalt  
Er det slik at når resten av samfunnet beveger seg i retning av mer samhandling, så bør forskningen stille seg på lengst mulig avstand fra praktiske arbeidsformer?

Bør det i stedet legges mer vekt på å oppnå praktiske effekter? Hvordan bør forskningen i så fall organiseres og drives?

Med utgangspunkt i Bjørn Aase Sørensens praktiske arbeid og  forskningsbaserte innlegg skal disse temaene diskuteres i grupper og plenum. Konferansen arrangeres av Universitetet i Agder, Arbeidsforskningsinstituttet, Einar Thorsruds Arbeidslivsstiftelse og med støtte fra Sørlandets Kompetansefond.

Her er programmet:

Kl. 13.30 – 13.55: Forholdet mellom kunnskap og handling: historiske linjer og dagens utfordringer

Kl. 13.55 – 14.10: Pause

Kl. 14.10 – 15.20: Optimal organisering av helsearbei

Kl. 15.20 – 15.30: Pause

Kl. 15.30 – 16.30: Mediebedrifter som markør for fremtidens arbeidsplass

Kl. 16.30 – 16.50: Pause

Kl. 16.50 – 17.50: Regionen som utviklingsramm

Kl. 19.00 – : Felles middag