Ber kommunen bosette flyktninger raskt

Antall flyktninger som venter på å bli bosatt i en kommune er på sitt høyeste siden 90-tallet. Nå ber IMDi Kristiansand Kommune om å bosette det vedtatte antallet raskt.

Enhetsleder Flyktningtjenesten Kristiansand, Petter Stranger. FOTO: Kristiansand Kommune

Kristiansand Kommune har vedtak om å bosette 140 flyktninger (inkludert 15 enslige, mindreårige) innen 2012. I et brev til kommunen datert 12. oktober, skrev IMDi  (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet) at 31 av disse vedtaksplassene ennå ikke var fylt.

– Vi ber Kristiansand Kommune om å bosette flyktninger på de resterende vedtaksplassene innen utgangen av 2012, skriver IMDi.

I en pressemelding fra IMDi 1. oktober, uttalte direktoratet at nær 3 400 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak på å bli bosatt i en kommune. Dette er det høyeste antallet siden 1990-tallet. I Region Sør (Telemark, Vest- og Aust-Agder) er det 209 bosettingsklare uten tilbud om bostedskommune, meldte IMDi 12. oktober.

– Det er alltid en utfordring å finne boliger, og det gjentar seg vært år. Det er ikke uvant for oss at vi har dårlig tid, sier enhetsleder for Flyktningstjenesten i Kristiansand, Petter Stranger.

Han er fullt klar over at antallet som venter på bolig er svært høyt.

– Situasjonen er prekær i år. Det pleier ikke være så mange som venter på bolig samtidig. Vi står på som vi pleier, sier Stranger, som poengter at de er avhengige av boligmarkedet for å oppnå målsettingen.

– Tror du dere kommer til å oppnå målet om å bosette 140 flyktninger innen utgangen av 2012?

– Vi jobber med det som mål, og håper det går bra, svarer Stranger.