– Skolene bør kreve bruk av hjelm

En rapport fra Statens Vegvesen viser at åtte av tolv dødsfall for syklister ikke brukte hjelm i 2011. Ole Rath i Trygg Trafikk Vest-Agder mener skolene må sette hjelmbruk på dagsorden.

Bare halvparten av syklistene i landet bruker hjelm. Dårligst ut kommer ungdommen fra 12-17 år. I denne aldersgruppen bruker bare én tredjedel hjelm.

Skolene viktige

Ole Rath i Trygg Trafikk Vest-Agder. Foto: Trygg Trafikk

Ole Rath, distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, frir til skolene.

– Vi mener skolene bør sette sterkere krav til elevene om bruk av hjelm. Skolene betaler forsikring for elevene, også på skoleveien. Skolen må bli flinkere på dette, slår han fast.

Trygg Trafikk mener tydelig at skolene står sentralt, og det er nettopp her de har flesteparten av sine kampanjer.

– Vi har kampanjer og jobber opp mot skolene, men de må hjelpe til, oppfordrer Rath.

Når det kommer til hvordan man skal få unge til å bruke hjelm, trekker han frem noe sentralt.

– 12-17 år er en vanskelig gruppe. Hva skjer i overgangen fra barn til ungdom? Det er dette vi må finne ut, sier han.

Reduserer skader

Ifølge Statens Vegvesen kunne to av de døde i 2011 blitt reddet av hjelm. Guro Ranes i Vegvesenet uttaler seg om viktigheten i dette.

– Hjelm er et viktig hjelpemiddel for å redusere antall og alvorlighetene av hodeskader om en ulykke på sykkel skulle skje, sier hun til vegvesen.no.

Også distriktslederen i Trygg Trafikk Vest-Agder understreker dette.

– Alle forskere er enige om at det lønner seg med hjelm. Det kommer stadig opp saker der folk blir spart for livstruende skader på grunn av hjelmen. Jeg kjenner også noen selv som har opplevd dette, sier Ole Rath.

Rapporten fra Vegvesenet viser at 51 % menn og 46 %  kvinner bruker hjelm på landsbasis. Dette er nære sannheten også for Kristiansand, ifølge Rath.

– Vi ligger omtrent midt på treet. Noe under gjennomsnittet nasjonalt, opplyser han Sørnett.