Her er byens sykkelplaner

Lengre og bredere sykkelveier, adskilte gang- og sykkelfelt og engasjerende sykkelkampanjer er blant tiltakene som skal sørge for at flere velger sykkel som fremkomstmiddel i Kristiansandregionen.

UTVIDET SYKKELVEI: Gang- og sykkelveien ved Oddernes Kirke har nå blitt 5,5 meter bred med adskilt sykkel- og gangsti. Sykkelsjef Christen Egeland forteller at dette skal gjøres på 4-5 andre punkter i Kristiansand innen 2013.

– Vi vil endre folks tankegang slik at sykkel blir et naturlig alternativ, sier Christen Egeland, rådgiver ved by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.Tidligere i år ble Kristiansand kåret til Norges nest beste sykkelkommune av Syklistenes Landsforening. Dette blir neppe en hvilepute for sykkelkommunen.

–  Målet er å bli best i Norge, smiler Egeland.

 

Her er noen planene som skal gjøre Kristiansand best på sykkel:

Utbedringer av sykkelveinettet (t.o.m 2013):

SKILLELINJE: Adskilte gang- og sykkelstier vil bli et vanlig fenomen i Kristiansand.
  • Sykkelekspressvei fra Vågsbygd til Sørlandsparken. 20 kilometer lang, 5,5 meter bred. Her skal man kunne sykle fort og langt, uten mange krysninger med biltrafikk. Fotgjengere og syklister skal separeres. Det blir gjort en rekke tiltak for siktrydding, skilting, asfaltering og støyskjerming på flere punkter langs strekningen.
  • Innen 2014 skal det meste av strekningen fra Vollevannet til Lumber være ferdig opprustet.  Målet er at hele sykkelekspressveien skal stå klar innen 2020.
  • Setesdalsveien. Separering av gang- og sykkelsti mellom Gartnerløkka og Jørgen Moes gate. Bidrag til kollektivfelt.
  • Tordenskjoldsgate. Reasfaltering av sykkelfeltet mellom Slottet og Egsveien.
  • Kartheikrysset. Sykkelvei med fortau fra gangbru ved Kartheikrysset til tunelltak ved Hannevikdalen.

Kampanjer

  • Jeg kjører grønt-kampanje. Konkurranse for individuelle og bedrifter med premier til de som har flest «grønne reiser» gjennom kampanjeperioden.
  • Sykle til jobben-kampanje. Konkurranse for bedrifter, holdes hver vår.
  • Beintøft. Gå- og sykle til skolen-kampanje for skoler over hele landet.
  • Europeisk mobilitetsuke. Bilfri dag i Kvadraturen, flere sykkelarrangementer gjennom uken.
  • Lys i mørke-aksjon. Årlig kontroll av sykkellys.

I tillegg kan Egeland fortelle at det har kommet forslag til en ordning, der bedrifter kan søke om tilskudd for innkjøp av el-sykler. Denne potten er foreslått på 100.000 kroner, og saken skal avgjøres iløpet av noen uker.

– Vi håper folk kan begynne å vurdere el-sykkel som et alternativ til bil nummer to. Sykkel kan også være transport, ikke bare trening, sier Egeland.

God investering

– Det er vanskelig å endre folks holdninger, og forskning viser at kampanjer sjelden er til noen nytte. Men det skal bli morsomt å vise at de tar feil, smiler Egeland, som er overbevist om at sykkelpenger er en god investering for samfunnet.

– Når folk er aktive får de bedre helse og mindre sykefravær. Da sparer samfunnet mange kroner.

Sykkelekspressveien fra Vågsbygd til Sørlandsparken vil alene koste 80 millioner kroner frem til 2020.