– Trenger å møte mennesker i samme båt

Tidligere leder i Brystkreftforeningen, Marit Aamdal, tror at et nytt senter for behandling av tidligere kreftrammede kan hjelpe mange tilbake til et vanlig liv.

Mandag kveld skrev Fvn.no at det kan etableres en tilleggsavdeling til kreftsenteret på Sørlandet sykehus. Senteret skal være et behandlingssenter for tidligere kreftrammede og opererte.

Tidligere leder for Brystkreftforeningen, Marit Aamdal, er selv blitt operert for brystkreft. Hun tror et slikt vardesenter vil komme godt med i tillegg til det allerede eksisterende kreftsenteret.

– Vi ønsker alle muligheter velkommen og tror dette kan bidra til å gi mange rammede sitt gamle liv tilbake, sier Aamdal.

Vardesenter

  • Skal gi kreftrammede og pårørende et helhetlig omsorgstilbud
  • Bidrar til at kreftrammede kan mester et aktivt hverdagsliv
  • Finnes blant annet i Oslo, Trondheim og Tromsø

Hun bidrar nå i besøkstjenesten i Brystkreftforeningen og ser på likemannsarbeidet som en nøkkel for å få kreftrammede tilbake på sporet.

– Det er hardt å få en slik diagnose og det er forskjellig hvordan folk takler det. Jeg tror alle trenger å møte noen i samme båt som seg selv, sier hun.

Hun legger også til at det er viktig at man treffer personer som medmennesker og ikke som personell.