Sender nye befal til hele landet

Opptaksprøvene til forsvarets befalsskoler er i full gang

For kandidatene på Evjemoen har det vært kaldt denne uken                                             Foto:Forsvaret

Denne uken er avgjørende for aspirantene ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Den 13. januar møtte 600 håpefulle opp for å sikre seg en skoleplass ved landets befalsskoler. FOS har ansvaret for å sile ut og tilby 250 skoleplasser og 80 grenaderkontrakter til håpefulle søkere som vil inn i forsvaret. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik har som eneste avdeling i Norge ansvaret for gjennomføringen av FOS og sender personell til alle av Forsvarets avdelinger. Den første uken avholdes på Kjevik og inneholder både fysiske og psykiske tester i tillegg blir søkerene intervjuet.

Det psykiske i fokus

– Fysisk kapasitet er viktig for Forsvaret, men ikke det viktigste. Vi er like opptatt av hodene, og hva som bor i dem, sier oberstløytnant Sven Olav Berg som er årets sjef for FOS til forsvaret.no.

Etter årets første uke av FOS var det 441 kandidater som ble gjort til aspiranter og som ble sendt ut til Evjemoen skyte- og øvingsfelt for seleksjonsøvelse.

Øvelse på Evjemoen

– Vi ønsker å se potensialet i hver enkelt. For å se det må de gis ulike fysiske og mentale utfordringer. For mange er dette deres første møte med Forsvaret og med temperaturer rundt minus 20 grader kan det være tungt for mange å måtte venne seg til å kle seg riktig og sove i telt.

Kandidatene må lære seg hvordan man overlever ute i naturen og hvordan man skal klare seg på lite mat og søvn i stressende omgivelser.  Forsvaret har befal som er trent i førstehjelp og de følger nøye med på hver kandidat under hele øvelsen, med tanke på de lave temperaturene.

Drar direkte

Årets første opptak avsluttes 28. januar og kandidatene får da vite om de får plass ved befalsskolene. De som blir tilbudt skoleplass og grenaderkontrakter drar direkte videre til sine nye avdelinger.

FOS vinter arrangeres for tredje året i rekken. Dette er det første av årets to opptak. Neste sjanse til å sikre seg en skoleplass er til sommeren.

Bilder fra forsvaret.no