Tøff tid for familien

Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn opplevde tiden etter utpressingsbrevet som ubehagelig og ekstrem.

Rettssaken mot 19-åringen som står tiltalt for utpressingsforsøk mot ordfører Arvid Grundekjøn fortsatte torsdag. Foto: Jørgen Steffensen

– Det har vært en voldsom belastning for familien min, sa Grundekjøn da han vitnet i Kristiansand Tingrett torsdag.

Grundekjøn fortalte om en vanskelig periode for familien, og spesielt for datteren, i tiden etter utpressingsforsøket. Datteren hadde nettopp flyttet tilbake til Kristiansand og skulle samtidig inn i nye miljøer.

– Det oppstod en masse rykter rundt datteren min. Dette var så klart en stor belastning for henne. I samme periode skulle hun også komme inn i nye miljøer. Det er viktig å ikke bagatellisere dette, sa Grundekjøn.

Fortalte ikke noe til familien

Når ordføreren mottok brevet den 29. mai i fjor, valgte han å ikke fortelle noe til familien de første dagene. I brevet stod det også at Grundekjøn ikke skulle kontakte politiet. Allikevel bestemte han seg for å ta kontakt for å få råd. Han trodde noen fulgte med på hva han gjorde og ville ikke møte opp på politihuset. Etter å ha vurdert alternativene, ble de enige om å avtale et møte med utpresseren. Det var først etter at dette møtet var avtalt at Grundekjøn sa noe om situasjonen til familien.

– Politiet ba meg om å ta det alvorlig. De skjerpet også sikkerheten rundt meg, forteller Grundekjøn.

Møtte utpresseren

Når Grundekjøn møtte tiltalte var sivile politifolk plassert rundt på stedet. Grundekjøn var i tillegg utstyrt med opptaksutstyr som skulle fange opp hva som ble sagt. I retten leste Grundekjøn også opp sine egne notater fra hvordan han husket samtalen mellom han og tiltalte.

– Tiltalte åpnet med å spørre om jeg husket han. Til det svarte jeg at ja, er ikke du en venn av min datter?

– Nei, ikke egentlig venn, mer en bekjent, var tiltaltes svar.

– Han bekreftet at det var han som hadde skrevet brevet. Jeg sa at jeg husket han som en hyggelig venn av min datter. Han fortalte da at han trengte penger. Jeg spurte også om han hadde problemer, noe han bekreftet. Jeg sa det var vanskelig for meg med kontakt med kriminelle miljøer på denne måten og foreslo da at vi sammen kunne gå til politiet med saken. Til det svarte han «det er ikke sånn det fungerer», forteller Grundekjøn.

Truet til utpressing

Tidligere torsdag forklarte tiltalte seg om utpressingsforsøket. Han fortalte at han følte seg presset til å begå handlingen av personer han ikke vil navngi.

– Jeg fryktet for min egen sikkerhet om jeg ikke gjorde som menneskene sa. De hadde overtaket på meg. Jeg ville bare være i fred og fortsette med livet mitt. Jeg hadde et valg. Jeg kunne valgt å gå til politiet, men jeg fryktet da for hva som kunne skje. Så jeg valgte å gjennomføre og var klar over konsekvensene, forklarte han.

Tiltalte forteller at han skrev brevet selv, men i samarbeid med andre. Videre forteller han at han prøvde å ringe på ordførerens dør opptil flere ganger i håp om at noen skulle åpne. Han ville prøve å hinte til at det stod andre bak brevet.

Sikker på å bli tatt

Når tiltalte 1. juni møtte opp for å få overlevert pengene fra ordføreren, var han sikker på å bli tatt.

– Jeg var 99 prosent sikker på at jeg ville bli tatt. Jeg hadde gjort klar pc´en min på stuebordet hjemme med brevet på skrivebordet så politiet skulle slippe å lete etter det. Jeg var klar for å bli pågrepet, noe jeg også forventet å bli på det tidspunktet.