Kjemper mot urettferdighet

Søndag 27. januar markerte unge politikere over hele Norge med fakler, film og tidsvitner.

Foto: Krfu

– Vi må hindre at slike meninger og tanker får grobunn i samfunnet, sier en engasjert Tove Welle leder for vest Agder Krfu. Sørnett er med når Welle møter Georg Kristoffer Fjalsett leder for Holocaustdagen.no. Hun ønsker å ikke lenger bare mene noe om økt diskriminering og sjikanering i samfunnet, hun vil gjøre noe.

– I store deler av Norge markerte Krfu på søndag dette på ulike måter, alt fra Filmkvelder som setter fokus på det som skjedde under krigen, møter med tidsvitner, fakkeltog og andre ting forteller Welle. Flere og flere kommuner engasjerer seg også i dette arbeidet og Fjalsett uttrykker at det på tross av skremmende undersøkelser vises stor oppslutning rundt Holocaustdagen i hele landet.

 

Holocaustdagen er hvert år 27. Januar, og markerer dagen Auswitch ble frigjort. Over hele Norge markerte man denne dagen med seminarer, workshops, utstillinger og andre aktiviteter, hovedsakelig for barn og ungdom.

– Vi kan markere dette en dag i året og gjøre det veldig bra, men det handler ikke bare om det som skjedde, men det som kan skje igjen, forklarer Fjalsett.

 

Gjøre det lokalt

– Vi prøver på denne dagen å få de unge til å forstå det som skjedde. Istedenfor å vise store tall  som er umulig å forstå, knytter vi historien opp mot enkeltskjebner, forklarer Fjalsett. I fjor var det Trond Blattmann, leder for støttegruppen etter 22. Juli-hendelsene, som åpnet med appell. I år holdt markeringen fokus på enkelte familier i Kristiansand som ble deportert til konsentrasjonsleirer forteller Fjalsett.

 

Urovekkende undersøkelser

HL senteret (senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter)  la ganske nylig ut  en undersøkelse som viser at 12% av den norske befolkningen har fordommer mot jøder. Det har også kommet frem at 4 av 10 nordmenn mener at Israel behandler palestinere, som Nazistene behandlet jødene under 2. Verdenskrig.

– Dette viser at det er god grobunn for slike tanker, at det er noe man ikke har fått røsket vekk, uttrykker Fjalsett.

 

Welle legger frem undersøkelsen til NRK som viser at 1 av 3 jødiske barn blir mobbet fordi de er jøder. – Vi i Krfu har alltid vært opptatt av å bekjempe mobbing, og dette er viktigere enn noen gang når slike holdninger kommer til syne.

 

Mange spørsmål, få svar

På disse store spørsmålene om hvordan mennesker kan behandle hverandre på denne måten, i så stor skala og på så grufullt vis, har verken Welle eller Fjalsett noe godt svar på.

– Selv om ingen har fasiten på hvordan dette skal løses, vet jeg at det er stor enighet både politisk og ellers om at slike holdninger må bekjempes, og de tragiske hendelsene for alltid markeres, sier en engasjert Welle.