Vil ikke forby røyking

Kommuneoverlegen i Kristiansand vil ha røykeforbud ved Kvadraturen skolesenter. Assisterende rektor Bjørn Baugstø mener et forbud mot røyking på skolens område bare vil forskyve problemet.

ILLUSTRASJONSFOTO

Kommuneoverlege i Kristiansand Vegard Vige uttalte til NRK Sørlandet fredag 25. januar at han reagerer på at Kvadraturen skolesenter tillater at elevene røyker på egne røykeområder på skolens område, og mener det er forkastelig at skolen oppfordrer til røyking blant elevene.

På spørsmål om hva elevene ved Kvadraturen skolesenter synes om et eventuelt røykeforbud, svarer flere at de ikke tror det er noen god løsning, fordi det bare vil føre til at folk går over gata for å røyke.

Assisterende rektor Bjørn Baugstø forsvarer praksisen med egne røykeområder for elevene, og mener at å innføre et forbud mot røyking på skolens område, bare er å forskyve problemet over på naboeiendommene. I stedet tar han til ordet for et generelt forbud mot røyking i skoletiden, noe som vil gjøre det mulig for skolen å håndheve et forbud, også utenfor skolens område.