Oppfordrer til dialog

Rabia Ikram Sheikh fra Kristiansand har skapt debatt med sine leserinnlegg der hun forsvarer sharia. Sørnett har besøkt henne for å ta en prat over en kaffe.

 Islam vil spre seg. Kunnskap er nøkkelen til et fredelig flerkulturelt norsk samfunn, hvor vi alle kan leve i harmoni med hverandre.

Dette skrev Rabia Ikram Sheikh i sitt innlegg i Fædrelandsvennen 14.01.2013. Hun er selv født og oppvokst i Kristiansand. Foreldrene hennes var noen av de første pakistanerene som flyttet hit, og hun har vært en av de første muslimene til å tale om islams budskap i mediene på Sørlandet.

Rabia åpner sitt innlegg med, «Islam vil spre seg». Hun skriver at hun er frustrert over det negative fokuset media har, og at propagandaen nå er på toppen. Rabia skylder på mangel på kunnskap og tro. Hun har en drøm om å organisere virksomheter som kan bidra til spredning av muslimenes lærdom – koranen og hadithene. Hun oppfordrer til å legge fremmedfrykten til sides, og mener at mange av vårt samfunns tragiske problemer kan løses ved lærdom fra Gud.

Begrepforklaring
  • Sharia - (arabisk: veien (til sjø), banen, måten),  er tradisjonell Islamsk lov. Det handler om normer for samfunnet og i dagliglivet.
  • Koranen - er islams hellige skrift om profeten Muhammeds åpenbaringer. Muhammed skrev som Kristus ikke sine egne evangelier - de ble skrevet av andre rundt han. Koranen er skrevet på arabisk, og oversettelser regnes ikke som hellige skrifter, men som tolkninger av Koranen.
  • Hadith - (arabisk: fortellingen, omtalen, sagaen), er beretninger om hva profeten Muhammed gjorde og sa. Hadith og koranen er viktigste kilde til islamsk rettsvitenskap. Koranen og Hadith omtales samlet som «lovens røtter».
  • Haraam -(arabisk: syndefull), er handlinger som er forbudt i Islam. Gjør man noe som er haraam, så synder man.
Besøk hos familien Sheikh
– Islam gir meg rett til å tale. Selv om mannen min ikke alltid er like begeistret for at jeg engasjerer meg som jeg gjør, så kan ingen stoppe meg. Så lenge jeg taler oppriktig, så er dette helt riktig å gjøre. Jeg er dronning i huset, mens mannen min er kongen, sier Rabia stolt.

Sørnett besøkte familien Sheikh for å høre hva Rabia mener med sharialov og hvordan muslimer blir misforstått i Norge.

Propaganda på topp
Hun skrev i sitt innlegg i Fædrelandsvennen at propaganden er på topp. Hun utdyper nå dette.

– Jeg mener også at media har et meget negativt fokus, og særlig i forhold til islam. Hva er vitsen med å bare vise det negative hele tiden? Mediene benytter tragedier, som for eksempel terrorisme, for å gjøre seg populære. Hvorfor fokuserer de ikke på det positive? Når barn ser på TV, så lærer de av det. Derfor er det viktig med balanse slik at man kan få helheten å forholde seg til når man skal tenke logisk.

Rabia Ikram Sheikh er bekymret over at nordmenn allerede er godt på veg til å miste sin tradisjonelle kristne tro. Hun peker spesielt på det materialistiske samfunnet.

– Det materialistiske samfunn er på fremmarsj, det er på vei til å bli vår nye religion. Vi setter mer pris på materielle goder enn skikk og moral. Norge begynner å miste sine tradisjonelle idealer. Dette gjelder også oss muslimer i Norge.

Oppfordrer til å heller besøke
– Vi muslimer er fulle av kjærlighet. Vi er ikke terrorister. Jeg oppfordrer folk til å komme me på besøk og ta en kaffe istedenfor å bare forholde seg til det som skjer på skjermen. Da vil de oppleve og se hva vi er.

Rabia oppfordrer heller til dialog for de vil forstå seg på islam.

– Religionen islam tolererer ikke baksnakking, mobbing, vold, ekteskap blant barn, voldtekter, drap. Og abort av kommende liv er som et drap. Islam har med seg de ti bud, som også er skrevet i Det gamle testamentet.

Forsvarer sharia
Sharialov er tradisjonell islamsk lov. Det kan ikke ansees som et fast regelverk, men er varierte tolkninger av koranen og hadithene. Dette innebærer på det mest kontroversielle blant annet dødsstraff for mord og lemlestelse for tyveri.

– Hvor mange færre hadde ikke blitt drept, eller fått ting frastjålet om vi hadde praktisert sharia her i Norge?

Dette spør Rabia Ikram Sheikh. Hun presiserer også at det bør være en dommer og et system.

– Det skal være en dommer, det skal være et system, akkurat som det norske rettsvesen.

– Når en kvinne blir pisket til døden i for eksempel Afghanistan, er dette et eksempel på analfabeter. Dette er et stort problem i verden.