Fokus på fordommer

Norsk Folkehjelp håper på å avlive fordommer rundt innvandringsspørsmål med ny nettside. Abdullahi-Ahmed Ali, leder for Somalisk Forening Agder, er positiv til initiativet.

Abdullahi-Ahmed Ali, leder for Somalisk Forening Agder.

Gjennom antirasismekampanjen Fordommer fordummer håper Norsk Folkehjelp (NF) på å bidra til meningsutveksling rundt temaene rasisme, diskriminering og integrering. I mars lanserer NF nettsiden www.fordommer.no. Trygve Augestad, NFs enhetsleder for flyktninger og integrering, beskriver nettstedet som en faktabasert side, som skal knuse myter og fordommer mot etniske minoriteter i Norge.

– Vi ser ofte en veldig enkel og tilfeldig tilnærming til fakta på dette feltet. Mange mener mye om få, uten å ha de nødvendige forkunnskapene som trengs for å delta i en opplyst meningsutveksling, sier Augestad.

Trygve Augestad (Foto: Norsk Folkehjelp, Werner Anderson)

Mediene generaliserer

Abdullahi-Ahmed Ali kom til Norge som flyktning fra Somalia i 1999. I dag er Ali leder for Somalisk Forening Agder, og har jobbet mye med både å integrere somaliere til det norske samfunnet, og med å opplyse nordmenn om somalisk kultur. Den tidligere journalisten opplever ikke rasisme som et stort problem i Norge. Han mener likevel at det norske samfunnet står overfor noen viktige oppgaver i integreringsarbeidet, og er positiv til NFs initiativ. Ali trekker spesielt frem at noen norske medier har en tendens til å tilegne hele minoritetsgrupper, basert på handlingene til et enkelt individ.

– Hvis én somalier stjeler, gjør ikke det oss alle til tyver. Hvis èn somalier havner i en slåsskamp, betyr ikke det at alle somaliere er voldelige, forklarer en engasjert Ali.

Lære av hverandre

I fjor høst skrev magasinet Velferd om de ulike innvandrertjenestene på NAVs nettsider. Artikkelen viser at polske innvandrere får tilgang til informasjon om arbeids- og velferdsordninger på sitt morsmål. På somali finnes det kun en brosjyre, den handler om gjeldsrådgivning. Ali er opptatt av at den norske staten må finne mer effektive løsninger for å integrere ikke-vestlige innvandrere inn i det norske arbeidslivet. Han forteller om hvordan flere innvandrere med ingeniør-, lærer- og legeutdannelse ikke finner seg jobb i Norge.

– Mange innvandrere går rundt med ressurser som den norske staten trenger. Det nytter ikke å klage på at minoriteter ikke tar del i arbeidslivet, hvis de aldri får muligheten, sier Ali, før han understreker: – Integrering er ikke en enveisprosess. Vi må møtes på halvveien, og lære av hverandre.